Első Műhelymunka

2018-02-01

Az első műhelymunka során kidolgoztuk a nyári ifjúsági konferencia tartalmi és gyakorlati kérdéseinek zömét a projektpartnerekkel. A célkitűzésünk, hogy az Ifjúsági Konferenciasorán érzékenyítjük a fiatalokat arra, hogy kritikusan

gondolkodjanak a környezetükben rájuk ható normákról és értékekről, a barátságot, szerelmet és szexualitást illetően. Fejlesztjük képességüket arra, hogy megbecsülő módon beszéljenek a barátságról, szerelemről és szexualitásról és képesek legyenek érvelni mellette. Megtanítjuk őket arra, hogy képesek legyenek megfogalmazni a jövőjükről alkotott elképzeléseiket és keresni az odavezető utat. Az Ifjúsági Konferenciautolsó napján a kreatív visszacsatolás és a tanultak párbeszédes összefoglalása lesz a program.

Beszéltünk továbbá a projekt keretében megvalósítandó kutatásról, amelynek a tartalmi részét még pontosítjuk.

 

2018.01.26.

 

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek