EFOP-1.2.9-17-2017-00081 Női Erőforrás Család és KarrierPONT - Támogatás

Mi a célja a Család és KarrierPONT-nak? 

A miskolci Női Erőforrás az egyik abból a 71 Család és KarrierPONT-ból, amely az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen pályázat keretében 2018 év végéig nyílik Magyarországon. HR szakembereinknek, mentálhigiénés kollégáinknak és szociológusainknak azonosak a céljai:

 • javítani a nők munkaerőpiaci helyzetén;
 • meggyőzni a munkaadókat arról, hogy a nők a család mellett kiváló munkát tudnak végezni részmunkaidőben, távmunkában, alkalmi munkásként, vállalkozóként, vagy más atipikus foglalkoztatási formában. Hitet adni a nőknek és a vállalatoknak abban, hogy értékes dolgozói lehetnek bármilyen cégnek, intézmények akkor is, ha rugalmasan, és nem 8-tól négyig tartó munkaidőben alkalmazzák őket;
 • megmutatni, hogyan egyeztethető, hangolható össze a család, a magánélet és a karrier;
 • létrehozni azokat a közösségeket, amelyek a helyi munkaadókkal, szolgáltatókkal együttműködve segítik, hogy minél több nő számára nyíljanak meg az atipikus foglalkoztatási formák,
 • lebontani a nőkkel szembeni gazdasági és társadalmi előítéleteket.

Kérjük, szánjon néhány percet az anonim kérdőíveink kitöltésére, amellyel segít nekünk, hogy minél jobban megismerjük a hozzánk forduló (vagy fordulni szándékozó) nők helyzetét, véleményét, igényeit. Amennyiben csoportos foglalkozáson vagy tanácsadáson vett részt <<kattintson ide >>, ha pedig egyénileg, akkor kérdőívünket <<itt>> találja!  Köszönjük!

 
 

Mitől különleges a Női Erőforrás Család és KarrierPONT? 

A miskolci Női Erőforrás a családot helyezi programja középpontjába. Az erős családi háttér, mint bázis segíti az édesanyákat kiteljesedni választott hivatásukban; hogy akkor és úgy álljanak munkába, amikor és ahogyan annak szükségét érzik. Ezért munkatársaink már a várandóság előtt, alatt és után is segítik a nőket, hogy kérdéseikre, kétségeikre megtalálják a választ.  A Női Erőforrás Család és KarrierPONT a férfiakat, férjeket is bevonja a közös útkeresésbe: felkészíti őket arra, hogyan segítsék párjuk visszailleszkedését a munka világába.

A gyereknevelés mellett legtöbbször az idős, beteg hozzátartozó ápolásának feladata is a nőkre hárul. Ma már arra is van megoldás, hogy ez se jelentse a karrier összeomlását, és ne kelljen kiszakadni egy kellemes, inspiráló munkahelyi közösségből.

 

A munkaképes korú nők foglalkoztatottságának növeléséért az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

 • tanácsadások (családtervezés, álláskeresés),
 • kompetenciafejlesztő tréningek (álláskeresési, vállalkozóvá válási, párkapcsolati, önismereti, szülésélmény feldolgozó, digitális felhasználó),
 • képzések és programok
 • állásbörzék, szakmai rendezvények és konferenciák szervezése,
 • szabad (atipikus) állások feltérképezése
 • gyermekfelügyelet (képzések és állásinterjúk idején)
 • segítjük és ösztönözzük a nők közéleti szerepvállalását.

Szemléletünket meghatározza az a partnerség, amelyben az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen pályázatunk szakmai programja megszületett:

Konzorciumvezető: ERGO-Európai Regionális Szervezet

A konzorcium további tagjai: Ifjúságért Alapítvány és Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány

A projekt időtartama: 2018.05.01. – 2021.04.30.

 

 

http://www.noieroforrasmiskolc.hu/

 

A projekt leírása:

 

A projekt célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

 

A projekt részcéljai:

 1. A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása, különös tekintettel a helyben beazonosítható hiányszakmákra.
 2. A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében.
 3. A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése helyben.
 4. Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése,

elterjesztése a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a  bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a  munkaerő- kölcsönzés formák, az új típusú munkaidő modellek népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében.

 1. A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása szemléletformálással.

A projekt célcsoportja az aktív korú női munkavállalók (56 025 fő), akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.). (A foglakoztatási arány: 51%). A munkaadók és szakmai szervezeteik, akik különféle tevékenységek révén tájékozódnak a munka és család összeegyeztetésének fontosságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának lehetőségeiről, annak előnyeiről és alkalmazzák a megismert módszereket (a cégek 75 %-a elutasító)  magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok (időskorúak, apák, stb.) tagjai és támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók.

Tevékenységek:

 1. Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló

tevékenységek:

1.1. Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik 

tájékoztatása, érzékenyítése, együttműködések;

1.2. Szakmai helyi 

rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport számára a női 

foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi szervezetekkel, szakmai 

kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel foglalkoztatási kerekasztalok 

szervezése a helyi munkaadók, vállalkozások, szakképző helyek, 

szociális és civil partnerek, Családbarát Munkahely díjat elnyert 

cégek, munkáltatók, valamint a jelen EFOP-1.2.9. standard felhívás és 

a GINOP 5.3.2 pályázat megyei nyerteseinek bevonásával a női 

foglalkoztatást elősegítő helyi lehetőségek feltárása érdekében; 1.3. 

Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok 

helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése 

(pl. jó példák bemutatásával, munkáltatókat és munkavállalókat 

megszólító rendezvények keretében, fórumokon, állásbörzéken, atipikus 

modellben dolgozó nők tapasztalatainak megosztásával, a munkaadók és 

női munkavállalók közti eszmecserével stb.); 1.4. Nők társadalmi és 

gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségek és előnyök helyi 

bemutatása, valamint a társadalmi sztereotípiák lebontása, a nők és 

férfiak változó szerepeinek tudatosítása érdekében tájékoztató napok 

és/vagy előadások, és/vagy kampányok, események, akciók szervezése, 

online tartalmak készítése, helyben mintaként szolgáló nők és férfiak 

példájának közzétételével, a helyi és a közösségi média használatával. 

1.5 A nők vidékfejlesztésben, térségfejlesztésben, 

gazdaságfejlesztésben betöltendő szerepének, új. Illetve hagyományos 

ágazatokban és szakterületeken kínálkozó lehetőségeinek, megvalósított 

működő jó gyakorlatok bemutatása, terjesztése.

 1. Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve a

Nő-Köz-Pont létrehozása és működtetése: 2.1 Formális és nem formális 

képzések, fejlesztések szervezése, megvalósítása A Központ képzési és 

tanácsadási és információ szolgáltatásait egyéni, csoportos, valamint 

on-line és személyes formában is biztosítja. 2.2. Helyi szakemberek 

részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció 

megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken, 

felkészítéseken. 2.3. Az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója 

által kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok 

átvétele, szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása  3. 

Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ 

létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése 4. Egyéb 

a projekt megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek: szakmai 

megvalósításban résztvevő humán erőforrás, projektmenedzsment, 

kötelező nyilvánosság, rezsiköltségek, könyvvizsgálat Az értékelésnél 

előnyt jelentő szempontok megvalósítása a szakmai tervben kerül 

bemutatásra. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatos elvárások a projekt tervezése során 

figyelembevételre kerültek (a szakmai tervben kerülnek bemutatásra)a 

projekt megvalósítása során betartásra és dokumentálásra kerülnek.

A szerződött támogatás teljes összege: 199 898 881 Ft
Megoszlás:
ERGO       67 754 511 Ft
Hilscher   33 202 122 Ft
Ifjúságért 98 942 248 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt időtartama: 2018.05.01. – 2021.04.30.

 

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek