Elérhető a TeenStar módszertan meghonosítása Magyarországon Kutatási Zárójelentés

2021-03-30

Az alábbiakban az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával zajló "TeenSTAR" módszertan meghonosítása Magyarországon” projekt keretében (projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.2-17-2017-00075) végzett online felmérés elemzéséből kiemelt legfontosabb eredmények és ezek értékelése kerül ismertetésre a kérdőíves felmérés során vizsgált különböző témák szerint csoportosítva:

TEENSTAR MÓDSZERTAN MEGHONOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Kutatási Zárójelentés

A fiatalokkal foglalkozó szakemberek tapasztalatai szerint a fiatalok több mint felének negatív testképe van. Ez aggasztóan magas adat, hiszen kamaszkorban egy tinédzser számára kiemelkedően fontos szerepe van a saját testhez való viszonynak, a negatív testkép nyomán pedig könnyen kialakulhatnak önértékelési problémák és étkezési zavarok. Mindez nagyon káros, akár életveszélyes állapotba torkolló folyamatok elindítója lehet, mint például az anorexia vagy bulimia - de a negatív testkép káros hatással lehet a személyiségfejlődésre is. A magyar és az osztrák szakemberek válaszai között statisztikai szempontból tendencia szintű különbség mutatkozik. Míg a magyar szakemberek tapasztalata az, hogy a fiatalok több mint felének negatív testképe van, az osztrák szakemberek pozitívabb viszonyulást tapasztalnak, miszerint a fiatalok kicsit több mint felének pozitív véleménye van a saját testéről. Ez azt mutatja, hogy a magyar kamaszok körében erőteljesen jellemző negatív testkép nem tekinthető országoktól független, általános érvényes negatív tendenciának. A TeenSTAR oktató szakemberek tapasztalatai szerint – a nem TeenSTAR oktatókkal ellentétben - a fiatalok több mint fele rendelkezik pozitív testképpel.  JÖVŐKÉP A fiatalokkal foglalkozó szakemberek tapasztalata a magyar és külföldi kutatási eredményekkel összhangban lévő, sőt még pozitívabb képet mutat arról, hogyan tervezik életüket a fiatalok, mennyire játszik fontos szerepet jövőbeni terveik között a család. A válaszok alapján a fiatalok túlnyomó többsége, több mint négyötöde szeretne majd egyszer családot alapítani. A válaszokban nincs szignifikáns különbség sem a TeenSTAR és nem TeenSTAR oktatók között, sem a különböző országokból származó válaszokat összehasonlítva. A család mint a jövőkép része egyértelműen kiemelkedően fontos értéket jelent a tinédzserek számára.

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek