Együttműködő partnerünk az "Offensive Junger Christen"

2018-01-23

Az Offensive Junger Christen egy évtizedes múltra visszatekintő, aktívan működő felekezetközi szervezet, közösség, mely egyházi alapokon nyugszik. Alapelveik a keresztény vallás köré épül, hitviláguk pedig Krisztus központú, a Krisztusi élet szépségét és szükségességét hirdeti, de tevékenységük nem elsősorban hitéleti tevékenységre irányul. Az OJC egy keresztnyi értékrenddel foglalkozó, a társadalmi problémákra megoldást kereső, segítő szándékú közösség, rengeteg aktív taggal és nagy társadalmi bázissal. Szakmai tevékenysége nem elhanyagolható és rendkívül széleskörű kezdve az etikus és felelős életviteltől, a fiatalok segítésén, támogatásán keresztül a karitatív tevékenységig, azonban tevékenységük elsősorban az identitásfejlesztésre irányul. Ebből is látszik, hogy mennyire elkötelezettek az aktív társadalmi szerepvállalás, valamint az egyházi megújulás mellett.

Mivel foglalkoznak pontosan?

Munkájuk középpontjában az identitás és identitásfejlődés kérdésköre áll. Foglalkoznak ennek során a női és férfi identitással, a család szerepével az identitás kialakulásában, az identitással kapcsolatos problémákkal és az identitás sérüléseivel. A pszichoszexuális fejlődés is része az identitás fejlődésének, ezért a szexualitás és identitás kapcsolata is része munkájuknak. Fontosnak tartják a gyermek jogát apára és anyára. A gyerek számára akkor biztosított az ideális fejlődés, ha szülei stabil, konfliktusokkal nem terhelt, kapcsolatban gazdag házasságban élnek egymással. Így azért is küzdenek, hogy a házasság, mint egy férfi és egy nő között létrejövő kapcsolat és az ebből létrejövő család meghatározó példakép maradhasson kultúránkban.

Mit tartanak fontosnak a nők számára?

A lényeg, hogy lehetővé tegyük a szabadság érvényesülését. A nőknek és férfiaknak meg kell tanulniuk, hogy egyenlőek, és kölcsönösen hallgassanak egymásra. A nő gyakorta egészen másra vágyik, mint a férfi, ha erre megvan a szabadsága. Azokban az országokban, ahol a nők nem állnak anyagi nyomás alatt, mutatkozik meg, hogy a nők az életben egészen más értékrendet képviselnek, mint a férfiak. Azokat a nőket, akik néhány évre szívesen otthon maradnak, hogy teljességgel családjuknak és gyerekeiknek szenteljék magukat, nem szabadba megbélyegezni és diszkriminálni. A család számára lehetővé kellene tenni, hogy egy kereső munkájából fenntarthassa magát. Sok nő néhány otthon töltött év után vissza akar térni a munka világába, ők szívesen választanák a részmunkaidőt. Fontos lenne a nők számára ezt a visszatérést lehetővé tenni.

Egyértelmű tehát, hogy keresztényi értékrendet képviselnek, de ezen belül is egy haladó, egyenlőségre és egyetértésre törekvő, feladatmegosztó gondolkodást képviselnek. Elkötelezettek emellett a gondolatvilág mellett, emiatt, valamint jelentős tapasztalataik miatt vontuk be őket a pályázat megvalósításába, valamint a képzések lebonyolításába is.

 

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek