TÁMOP 5.6.1 projekt - Támogatás

Nyitott szemmel az ifjúság védelmében

Célkitűzések

A pályázati konstrukció segítségével közvetlen célunk a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak segítése, valamint integrációs esélyeik növelése a rendőrségi háló, az ügyészség és a fogadó intézmények, az állami és a civil kisközösségek együttműködésének erősítése által.

Az intézményrendszeren belüli és azon kívüli programjainkkal hozzájárulhatunk e korosztály bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzéséhez. Mivel a módszerek kidolgozása során figyelembe vesszük a gyermekek élethelyzetét és életkori sajátosságait, olyan interaktív foglalkozások és játékos feladatok megvalósítását tervezzük, melyek résztvevői önmagukat és társaikat is jobban megismerhetik, szociális készségeik javulhatnak, s úgy élhetnek át önfeledt pillanatokat, hogy közben tanulnak.

A projekt által hozzájárulhatunk a gyermekek jogainak érvényesítéséhez: a célcsoport gyermek- illetve fiatalkorú tagjai a tevékenységformák során olyan jogaikat érvényesíthetnék, mint a tájékoztatáshoz való jog, a részvételhez való jog, a véleménynyilvánításhoz és annak figyelembevételéhez való jog, a képviselethez, valamint a segítségnyújtáshoz való jog.

A pályázattal a gyermekprostitúció mennyiségi csökkentését, ezzel a sértetté válás és az egyéb, kapcsolódó bűnelkövetést (pl. lopás, drogfogyasztás) megelőzését kívánjuk elérni. A célcsoport környezetében előfordul olyan, aki jelenleg is érintettnek számít (a Speciális Gyermekotthon egyes lakói), mások a kiemelten veszélyeztetettek csoportjához tartoznak. Az iskola tanulóin kívül a projektfenntartási időszakban más intézmények diákjait is be szeretnénk vonni programunkba, természetesen a Szervezet kapacitásához mérten. A gyermekekkel foglalkozó illetve a gyermekprostitúcióval találkozó szakemberek (bírók, ügyészek, rendőrök, pedagógusok) is érintettek programunkban. Nem titkolt célunk, hogy ne csak a mintaprojektet megvalósító szervezetünk, de a továbbképzett szakemberek is hosszú távon, országszerte tudják alkalmazni és terjeszteni pályázatunk eredményeit.

Nyitott szemmel az ifjúság védelmében konferencia

             

Nyitott szemmel az ifjúság védelmében konferencia

 9.00 – 9.30 Regisztráció

 9.30 – 9.50 Megnyitó - Dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke - Ékes Ilona országgyűlési képviselő, ERGO elnök

 9.50 – 10.10 Elkövetők és/vagy áldozatok - gyermekközpontú igazságszolgáltatás és a gyermekprostitúció megítélése - Dr. Vaskúti András kúriai bíró, ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára

10.10 – 10.30 Gyermekkori szexuális abúzus: tünetek és következmények - Kugler Gyöngyvér pszichológus, igazságügyi szakértő

10.30 – 10.50 Csellengő fiatalok, a BRFK Bűnmegelőzési Osztálya fiatalokat védő csoportja- Oláh Lászlór. alezredes, BRFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője

10.50 – 11.20 Kávészünet

11.30 – 11.50 Gyermekbarát kihallgatás - Ignéczi Hajnalka, ORFK Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet, Poligráfos Vizsgálati Osztály

11.50 – 12.10 Intézményes válaszok a veszélyeztetettségre - dr. Hatvani Erzsébet igazgató-helyettes, EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon

12.10 – 12.30 Gyakorlati tapasztalatok a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaélések vizsgálata terén - Nagygyőr Csilla r. alezredes, BRFK Gyermek- és ifjúságvédelmi Osztály kiemelt főnyomozó

12.30 – 12.45 Kérdések-válaszok

12.45 – 13.00 Zárszó 

13.00 – 14.00 Ebéd

A konferencián a részvétel ingyenes, de meghíváshoz és regisztrációhoz kötött.

A konferencia az Új Széchényi terv és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a TÁMOP-5.6.1.B.12/1  „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” pályázat keretében valósul meg.

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek