Pódiumbeszélgetés a kötődésről Kézdivásárhelyen

Pódiumbeszélgetés a kötődésről Kézdivásárhelyen

 

Szervezetünk a Külhoni Magyar Családok Éve keretében 2018. szeptember utolsó hetében, civil szervezetekkel együttműködésben, Székelyföld-szerte pódiumbeszélgetés-sorozatot tartott a tágabb értelemben vett kötődés témaköréről. Minden helyszínen – Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen – két magyarországi vendég és két helyi előadó vetette össze gondolatait arról, hogy napjaink megváltozott világában milyen kötődésekre van szükségünk ahhoz, hogy egészséges személyiségekké váljunk, így szemléljük, éljük és kezeljük az életünket. A szakemberek megvizsgálták, hogy lazultak-e a családmegtartó kötelékek, és ha igen, miként lehetne azokat megerősíteni, hogyan lehetne elérni azt, hogy a természetes kötődésigényünk a különböző értékeinkhez belső iránytűként munkáljon bennünk.


Kötődés nélkül nem lehet élni, egészségesnek lenni. A gyermeknek és felnőttnek kötődnie kell szüleihez-nevelőihez, gyökereihez, környezetéhez, otthonához, szűkebb és tágabb közösségeihez, hagyományaihoz, anyanyelvéhez, hitéhez, kultúrájához. A kötődés éppen olyan lelki szükséglet, mint testnek az élelem, a víz vagy a levegő – erre a meggyőződésére alapoztuk Kötődés, az éltető erő című, négyállomásos székelyföldi pódiumbeszélgetés-sorozatunkat, egyúttal arra is kíváncsiak voltunk, vajon kellően erősek-e napjainkban ezek az identitástudatunkat, biztonságérzetünket, kiegyensúlyozottságra és boldogságra való képességünket megalapozó kötelékek. A közönség előtt zajló beszélgetések két állandó résztvevője Ékes Ilona, az ERGO elnöke és Koós Judit rendőrőrnagy, ifjúsági bűnmegelőzési tanácsadó, áldozatvédelmi referens volt.

Kézdivásárhelyen 2018. szeptember 29-én délelőtt a Vigadó Művelődési Ház Kistermében, miután a Közösségi Szolgáltatási Komplexum ép és sérült gyermekei előadták közös nyitótáncukat, az előadók Bálint Olgával, a Szentkereszty Stephanie Egyesület elnökével, a Közösségi Szolgáltatási Komplexum vezetőjével, valamint Csoma Tünde Dalma klinikai szakpszichológus, pszichodráma-asszisztenssel kibővült köre nagy érdeklődés mellett járta körül a kötődés kérdéskörét. Ahogyan tudósításában a Székely Hírmondó is kiemelte, a szakértők a kötődést a hit, a remény és a szeretet hármasaként is értelmezték, az életünket végigkísérő legfontosabb kötődésekként pedig az anya–gyermek kapcsolatot, a gyermeknek adott szeretetteljes ősbizalmat említették. Itt is elhangzott, hogy ha életünk első éveiben nem alakul ki a megfelelő kötődés, az később nehezen pótolható, az emberi kapcsolatainkat pedig érzékenyen kell kezelnünk, hiszen azok nehezen építhetők újra. Az előadók egyetértettek abban is, hogy minden irányú kötődés kialakulásához szükség van egy másik személyre is, a tárgyak iránti ragaszkodásunk is egy ahhoz köthető személyt, emléket testesít meg. Arra, hogy mit tehetünk kötődéseink erősítéséért, találkozási lehetőségek megteremtését, közösségi tevékenységekben való részvételt, hagyomány- és anyanyelvápolást javasoltak, emellett a lelki szükségleteink kielégítését, így az érintést is kapcsolaterősítő tényezőként említették. A kötődésről végül megállapították, hogy az segít megtalálni önmagunkat, belső egyensúlyunkat és szerepünket a világban.

Erdélyi missziós körútjának zárógesztusaként az ERGO Kézdivásárhelyen arra hívta Farkas Alajos tisztelendőt, a kantai Szentháromság-plébániatemplom segédlelkészét, hogy kérje a Jóisten áldását a magyar s köztük a külhoni magyar családokra. Felemelő pillanat volt, amikor a férfi, nő és gyermek(ek) alkotta kisközösségekért a teremnyi egybegyűltek együtt imádkoztak.

A székelyföldi pódiumbeszélgetéseket e sorok írója, az ERGO sajtóreferense vezette. A rendezvénysorozat fővédnöke Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője volt. A program a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg és az év hátralévő részében a Kárpát-medence más területein továbbfolytatódik.

Varga Gabriella

Fotók: Gulyás László

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek