Pódiumbeszélgetés a kötődésről Gyergyószentmiklóson

Rendezvényünket Gyergyószék központjában az elindulásának hatodik évfordulóját ünneplő Belső Iránytű előadássorozat 2018/2019-es, hetedik évadának nyitóeseményeként tartottuk, 2018. szeptember 27-én este a Szent István-plébánia nagytermében. A nagyszámú érdeklődők előtt, Keresztes Zoltán plébános bevezetőszavait követően, Ékes Ilona, az ERGO elnöke, Koós Judit rendőrőrnagy, ifjúsági bűnmegelőzési tanácsadó, áldozatvédelmi referens, Fórika Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ igazgatója és Korom Imre, a Munkás Szent József Templom plébánosa fogalmazta meg gondolatait a kötődésről.

 

Mint azt korábban hírül adtuk, szervezetünk a Külhoni Magyar Családok Éve keretében 2018. szeptember utolsó hetében, katolikus közösségekkel és civil szervezetekkel együttműködésben, négyállomásos székelyföldi pódiumbeszélgetés-sorozatot tartott a tágabb értelemben vett kötődés kérdésköréről. Minden helyszínen – Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen – két magyarországi vendég és két helyi előadó járta körül azt a kérdést, hogy napjaink megváltozott világában milyen kötődésekre van szükségünk ahhoz, hogy egészséges személyiségekké váljunk, így szemléljük, éljük és kezeljük az életünket. Kíváncsiak voltunk, vajon kellően erősek-e napjainkban az identitástudatunkat, biztonságérzetünket, kiegyensúlyozottságra és boldogságra való képességünket megalapozó, családmegtartó kötelékek, vagy netán lazultak, és ha igen, miként lehetne azokat megerősíteni, hogyan lehetne elérni azt, hogy a természetes kötődésigényünk a különböző értékeinkhez belső iránytűként munkáljon bennünk.

Kötődés nélkül nem lehet élni, egészségesnek lenni. A gyermeknek és felnőttnek kötődnie kell szüleihez-nevelőihez, gyökereihez, környezetéhez, otthonához, szűkebb és tágabb közösségeihez, hagyományaihoz, anyanyelvéhez, hitéhez, kultúrájához. A kötődés éppen olyan lelki szükséglet, mint testnek az élelem, a víz vagy a levegő – ez csengett ki Gyergyószentmiklóson is a Kötődés – az éltető erő című pódiumbeszélgetésből.

„Szakmai tapasztalatom, hogy a legtöbb problémás fiatal életében utolérhető a törés, a hiány, ami kisgyermekkorából ered. Akinek nem sikerül egészséges értékrendet megismernie, új helyzetekben nem lesz képes megbirkózni az adódó nehézségekkel és könnyen pótszerekhez nyúl. A pótszerek rövid időre elfeledtetik a kötődési hiányérzetet, de nem oldják meg a problémát. És ebből – bár lehetséges – nagyon nehéz kikeveredni” – fejtette ki Koós Judit. Mint mondta, a függőség nagyon erős ellenpontja a kötődésnek. „A kötődés hihetetlen nagy muníció, egy isteni értékbatyu, amiből erőt lehet meríteni. A függőség ezzel szemben nagyon szűk csatorna, kényszerpálya, ahol az élet irányítója nem az ember, hanem az a dolog, amitől ő függ” – fogalmazott a szakember. Hangsúlyozta, hogy ha valakinek hibás az értékrendje, könnyen irányíthatóvá válik, könnyű prédájává válhat a fogyasztói társadalomnak, amely azt diktálja, hogy a kényelmetlen helyzetre azonnal van megoldás: nemcsak egy meghibásodott használati eszközt, de akár a házastársat is le lehet cserélni, ha probléma merül fel a kapcsolatban.

„A magányosan szorongó, atomizált ember a legjobb fogyasztó, és az üzleti köröknek ez hozza a legnagyobb hasznot. Ők abban érdekeltek, hogy mi minél többet fogyasszunk, minél kényelmesebben éljünk, ezekért fizessünk, de mindez elviszi a hangsúlyt és a figyelmet az alapértékekről” – mutatott rá Ékes Ilona. A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a mai kor embere gyakorta belső értékeket enged el azért, hogy külső értékeket szerezzen. Véleményük szerint a közösségek és az egyén is sokat tehet azért, hogy helyreálljon az egészséges értékrend, szorosabbá váljanak a napjainkban meglazulni látszó kötődési kötelékek. Mindenki feladatának kell érezze azt, hogy átörökítse az értékeket a következő nemzedékekre. Ehhez elengedhetetlen a régiektől tanult minta szerint élni, szorosabbá fűzni a meglévő kötődéseket, tudatosítani saját magunkban és fiataljainkban, szűkebb és tágabb környezetünkben a belső értékek fontosságát – szögezték le az előadók.

Az eseményről a Székelyhon Gyergyói Hírlap, valamint az Új Kelet – Hargita megyei hetilap is beszámolt, Ékes Ilona és Koós Judit pedig szeptember 28-án reggel a gyergyószentmiklósi Mix FM Rádió Virradóra című közel egyórás élőadásában is szólhatott a hallgatókhoz a kötődés fontosságáról (az adás visszahallgatható itt: https://www.mixcloud.com/Virrad%C3%B3ra/csal%C3%A1d-k%C3%B6t%C5%91d%C3%A9s-%C3%A9kes-ilon%C3%A1val-ergo-%C3%A9s-ko%C3%B3s-judit-rend%C5%91r%C5%91rnaggyal-besz%C3%A9lgett%C3%BCnk-szeptember-28/?fbclid=IwAR3uLukIwx0iFOZJfpUroRKvCi-GT0v5dqK-hRbTc_7RWwxITrsezoYibFs).

A gyergyószentmiklósi pódiumbeszélgetést is e sorok írója vezette. A teljes székelyföldi rendezvénysorozat fővédnöke Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője volt. A program a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

Varga Gabriella

Fotók: Gulyás László

 

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek