Pódiumbeszélgetés a kötődésről Csíksomlyón

Koós Judit rendőrőrnagy, Ékes Ilona, az ERGO elnöke, Sógor Enikő pszichológus

 

Pódiumbeszélgetés a kötődésről Csíksomlyón

 

A Külhoni Magyar Családok Évéhez kapcsolódó, Kötődés – az éltető erő című székelyföldi programsorozatunk harmadik állomása Csíksomlyó volt. A kegytemplom közvetlen szomszédságában lévő Jakab Antal Ház konferenciatermében tartott rendezvényünk 2018. szeptember 28-án este Percze László csíkszeredai konzul ünnepi beszédével, Kolumbán Imre, a Csibész Alapítvány igazgatójának köszöntőszavaival és a Hafliger Zsuzsanna vezette Árvácska Együttes szíveket megérintő verses-zenés összeállításával kezdődött. Mint azt korábban hírül adtuk, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával megvalósuló erdélyi rendezvénysorozatunk fővédnöke Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának misszióvezetője volt – csíksomlyói pódiumbeszélgetésünkön Percze László konzul őt képviselte.

 

Percze László csíkszeredai konzul ünnepi beszéde

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Fiatalok! Megtiszteltetetés számomra, hogy a magyar állam képviselőjeként, illetve családos emberként lehetek jelen ezen a fontos eseményen. Kérem, engedjék meg, hogy ezúton tolmácsoljam főkonzul úr őszinte üdvözletét a jelenlévőknek. Sajnos főkonzul urat egyéb kötelezettségei máshová szólították, és ezért nem lehet most itt Önökkel.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Vannak olyan dolgok, olyan realitások, amelyekről nem lehet eleget beszélni, amelyekért nem lehet eleget tenni. Ez még akkor is igaz, ha sokszor tűnhet úgy, hogy ezek a dolgok, realitások /tények, igazságok/ sok ember számára evidenciák. Ilyen a család is, illetve a családnak a közösségben betöltött szerepe, jelentősége. A hagyományos értelemben vett család az adott közösség talán legfontosabb alappillére, önmagában vett érték. Bármennyire is közhely ez a tény, mégis érdemes újra és újra elmondani, hiszen mindannyian tapasztaljuk, hogy ma a hagyományosnak nevezett realitásokra, értékekre valóságos össztűz zúdul. Így van ez a család esetében is, hiszen nem egyszerűen egyenértékűnek tekintik a csonka, gyermektelen családokat a hagyományos családdal, hanem szinte követendő példának, normalitásnak tüntetik fel.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azok számára, akik hisznek a hagyományos értelemben vett családban, akik a szerint alakítják életüket, nem kell törődniük a korszerűtlenség, elavultság cinikus vádjával, hiszen naponta élik ennek a valóságát, az ebből fakadó szépséget. A korszerű nem föltétlenül időtálló, és ami időtálló, az gyakran tűnhet korszerűtlennek. Nem kérdés, hogy a hagyományos értelemben vett család, az általa képviselt érték sosem lehet meghaladott, mint ahogy az sem kérdés, hogy a mai világban azok a népek, nemzetek, közösségek rendkívül sikeresek, amelyek nem tagadták meg ezt a modellt, sőt a globalitás kihívásaira is a családra támaszkodva adnak adekvát választ.

Végezetül engedjék meg, hogy elismerésemet fejezzem ki mindazoknak, akik nélkül ez a rendezvénysorozat és ennek keretében a mai esemény nem jöhetett volna létre, a jelenlévőknek pedig tartalmas, mindnyájunkat építő beszélgetést kívánok.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

A köszöntő- és ünnepi szavakat követő pódiumbeszélgetésben Ékes Ilona, az ERGO elnöke, Koós Judit rendőrőrnagy, ifjúsági bűnmegelőzési tanácsadó, áldozatvédelmi referens, Sógor Enikő pszichológus, a csíkszeredai Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ ügyvezető igazgatója, a Prosperitas Vitae Egyesület elnöke, valamint Tiboldi Beáta, a Csíki Anyák Egyesületének elnöke vett részt. Az eszmecserét nagyrészt a Csibész Ifjúsági Egyesület, a Csibész Alapítvány és az Árvácska Együttes tagjai, valamint a Szent István Otthon fiataljai hallgatták. Az e sorok írója által vezetett estet az Árvácska Együttes újabb lélekemelő verses-zenés műsorszáma zárta.

Az ERGO küldöttsége másnap, szeptember 29-én reggel hét órakor a csíksomlyói kegytemplomban szentmisén mondott köszönetet a Csíksomlyói Szűzanyának missziós útja addigi eredményeiért és kérte segítségét a továbbiakra nézve.

A missziós út Háromszéken folytatódott tovább, a küldöttség már e szombati nap délelőttjén megérkezett a következő felkeresendő helyszínre, Kézdivásárhelyre.

 

Varga Gabriella

Fotók: Gulyás László

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek