Megkaptuk az ECOSOC státuszt

Szervezetünknek a kiemelt konzultatív státuszából adódóan lehetősége van részt venni az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottságának és alárendelt testületeinek nyilvános ülésein.

A Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság (Commission on the Status of Women – CSW) az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának (ECoSoC) keretében működő testület, amely elsődlegesen a nők helyzetének javításával, valamint a nemek közötti egyenlőség megteremtésével foglalkozik. A bizottság alapvető célja a nők emberi jogai érvényesülésének elősegítése az élet valamennyi területén, így különösen az oktatásban, a gazdasági, a politikai, valamint a civil és szociális szférában.

A CSW évente egyszer kerül megrendezésre.

A CSW 61. ülésszakának témája „a nők gazdasági helyzetének erősítése a munka változó világában” volt.

A CSW ülésén hagyományosan számos civil szervezet vesz részt, akár megfigyelőként, akár aktívabb résztvevőként, side-event szervezőként. Idén rekord-számú, mintegy félezer szervezet kb. 3.000 résztvevője regisztrált az idei CSW-re.

A CSW az ENSZ egyik olyan eseménye, ahol egyszerre figyelhető meg a értékek mentén történő lobbizás, nem csupán a tagállamok részéről, hanem a civil szféra részéről egyaránt. Az ülésszak egy záródokumentum, ún. „agreed conclusions” elfogadásával végződik, ennek szövegezési munkálatai során rendszerint megjelennek ellentétes törekvések.

A szövegezési munkálatok során megjelenik (többek között): a család szerepének erősítése, hivatkozással nemzetközi jogi nyelvezetekre (ún. „agreed language”-ekre, amelyek korábbi ENSZ-es dokumentumokba foglalt nyelvezetet jelentenek), az anyaság szerepének pozitív szöveg környezetben történő említése, a szülői jogok megjelenítése, továbbá a nemzeti szuverenitásra történő hivatkozás.

A szövegezési munkálatok során ugyancsak megjelenik (többek között): a család „különböző formái”-ra történő hivatkozás („various forms of the family”), a „szexuális és reproduktív jogok”-ra történő hivatkozás (SRHR) – ez utóbbi azért aggályos , mert nem bír nemzetközi jogi definícióval. Továbbá a „komprehenzív szexuális oktatás” (CSE), amely az Amerikai Gyermekorvosok Testülete szerint “veszélyes támadás a gyermekek ártatlansága és egészsége ellen” (http://www.comprehensivesexualityeducation.org/).

A március 24-én elfogadásra került CSW 61 záródokumentumából szerencsés módon kikerült a nem családbarát hivatkozások döntő többsége.

A rendezvényen számos családbarát és életvédő szervezet képviselőjével kerültünk kapcsolatba és csatlakoztunk olyan nemzetközi platformokhoz, mint a C-Fam és a Women of the World.

A közösen elfogadott nyilatkozat szövege itt elérhető:

 http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/61/csw61_agreed_conclusions_advance_unedited_version_24_march_2017.pdf?vs=3358

 

 

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek