Látogatásunk a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesületnél

Látogatásunk a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesületnél

 

A kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesülettel régóta munkakapcsolatban állunk. Ez év őszén megadatott számunkra a lehetőség, hogy küldöttségünk személyesen is felkeresse, bejárja és így egészen közelről megismerje a szervezet, illetve a Közösségi Szolgáltatási Komplexum minden tiszteletet és csodálatot megérdemlő világát. Megtekintettük az Információs és Tanácsadási Központot, a családon belüli erőszak megelőzésére és leküzdésére létrehozott központot, a hatalmas, szép kertet, a névadó mellszobrát, a mellette álló kápolnát, a Búzamag Védett Egység ajándékboltját, a Szentkereszty Teaházat és az új munkapontként nemrég létesült Közösségi teret. Látogatásunk során Bálint Olga, a szervezet és az intézmény vezetője kísért bennünket s mindeközben nagyszerű munkatársait is megismerhettük.

 

A Szentkereszty Stephanie Egyesület szívügyének tekinti a szociálisan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű, családon belüli erőszak áldozataivá váló, nehéz sorsú idős, hajléktalan, bármilyen krízishelyzetben lévő személyeknek való segítségnyújtást. Küldetését azon hitvallás alapján teljesíti, miszerint minden közösségnek elsősorban a maga erejére támaszkodva kell megoldania gondjait, támogatnia rászorultjait. Az egyesület vezetői, tagjai és munkatársai hisznek a közösségi és társadalmi szemléletváltásban, amely az emberi értéket becsüli, hiszik, hogy az emberi értékbe történő beruházás a leghatékonyabb, leghálásabb magatartás és alapvetően emberi, felebaráti kötelesség is.

A szervezet létrehozása 2003-ban szükségszerű volt a térség szociális problémáinak enyhítésére, az akkori szociális segítő háló szellemi, anyagi erőforrásainak pótlására, hiányosságainak orvoslására. Báró Szentkereszty Stephanie (1842–1906) szellemi, eszmei öröksége is arra kötelezte az utókort s abban az ő üzenetét megértő jóakarókat, hogy hozzá hasonlóan létrehozzanak egy olyan civil szervezetet – jelesül egyesületet –, mely az általa 1872-ben alapított Erzsébet Árvaleány Nevelőintézet és 1874-ben létesített menedékház történelmi és erkölcsi alapjain állva hathatós segítséget nyújt a rászorulóknak és amely ma Koordináló Központként működik. A szervezet báró Szentkereszty Stephanie intelmeit tekinti munkája vezérlőelvének: „Mindenkinek minden cselekedetével azt a közösséget kell szolgálnia, amelyhez tartozik.” „Azon szikrát, melyet meggyújtottunk, elaludni ne hagyjuk, hanem mielőbb élőlánggá fejlesszük.” „Végezzük mindannyian a reánk néző munkát szerénységgel, lelkiismeretes hűséggel, és a Mindenható áldása velünk lesz.”

A 2009-től működő, akkreditált Információs és Tanácsadási Központ elsődleges célja a felsőháromszéki lakosság egészséges életvitelének, életminőségének elősegítése, javítása. A Központ személyre szabott segítséget nyújt halmozottan hátrányos helyzetűeknek, fogyatékkal élőknek, a mindennapi élet nehézségeivel küzdő családoknak és egyénekek. Jogász, mentálhigiénés szakember, pszichológus, logopédus és szociális munkás szakemberei segítségével egyéni vagy csoportos tanácsadást nyújt, naprakész információkkal szolgál: egyetemes emberi, fogyatékkal élő, halmozottan hátrányos helyzetű személyek jogaival kapcsolatosan, támogatva ezen személyek közösségbe, társadalomba való beilleszkedését; életvezetési problémákkal, nehéz döntési helyzetekkel, változások, veszteségek feldolgozásának nehézségével küszködő egyéneknek; párkapcsolati, családi, munkahelyi, iskolai, baráti kapcsolatokban jelentkező konfliktusok kezelésében; a stresszhelyzetekkel való hatékony megküzdésben; magatartási, beilleszkedési zavarral, tanulási, beszédbeli akadályokkal, nehézségekkel küzdő gyermekeknek.

Ugyancsak 2009-től működik a szintén akkreditált szolgáltatást nyújtó Központ a családon belüli erőszak megelőzésére, leküzdésére. Az intézmény célja a felsőháromszéki családon belüli erőszak megelőzése, a bántalmazás áldozatainak védelme, számukra biztonságos menedéknyújtás. A Központ ennek megfelelően segítséget nyújt azoknak a személyeknek, akiknek biztonsága, testi-lelki épsége veszélyeztetett vagy károsodott, akik önrendelkezésükben vagy szexuális önrendelkezésükben korlátozottak, akik testi, verbális, lelki erőszak áldozatai vagy elkövetői. A családon belüli erőszak áldozatai a bántalmazás miatti krízis lezajlásáig teljes körű, szakszerű ellátásban részesülnek.

Szolgáltatásait tekintve a Központ egyéni vagy csoportos tanácsadást nyújt a bántalmazott elvesztett kompetenciájának visszaszerzésében jogi, gazdasági, lelki és érzelmi téren egyaránt; információt nyújt az erőszak természetéről, jellegéről, dinamikájáról, és arról, hogy áldozatként a térségben milyen szolgáltatások és segítségek – munkalehetőség, bölcsőde, óvoda, iskola, jogi segítség, támogató környezet – érhetők el; pszichológiai, jogi és mentálhigiénés krízisintervencióval foglalkozik; áldozatok és bántalmazók számára tanácsadást és folyamatkövetést biztosít; továbbá fokozatosan felkészíti az áldozatokat az önálló életvitelre, támogató családi és társadalmi kapcsolatok kialakítására és ápolására. A Központ szakemberei itt is szociális munkások, jogászok, pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek. „Meggyőződésünk, hogy a családban a személyes és lelki biztonság mindenki számára alapvető jog, ami egyben össztársadalmi érdek is” – vallják.
Látogatásunk során Kézdivásárhely városközpontjában megtekintettük a nemrég megnyitott új munkapontot: az igazán korszerű Közösségi teret, s nemcsak megtekintettük, de meg is tapasztaltuk a gyönyörűen kialakított, gyertyafényes, meghitt hangulatú, a kedves kiszolgálás szempontjából is minden túlzás nélkül ámulatba ejtő Szentkereszty Teaházat. Végül, de nem utolsósorban hosszan elidőztünk a Búzamag Védett Egység Ajándékboltjában – mert aki abba a kicsinyke kereskedésbe betér, egyhamar nem fog tudni távozni.
 

Búzamag Védett Egység: egyedi székely termékek születnek fogyatékkal élők keze alatt


A fogyatékkal élők életminőségének javítása és esélyegyenlőségük megteremtése, társadalmi ügyének felkarolása céljából a Szentkereszty Stephanie Egyesület 2009-ben létrehozta a Búzamag Védett Egységet, melynek célja a fogyatékkal élő személyek társadalmi integrálása, lehetőségteremtés az ő munkaerőpiacba való bevonásukra, számukra új munkahelyek létesítése.

„Sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan is tudnánk megvalósítani célkitűzéseinket, szem előtt tartva szemléletünket, gyökereinket és erőforrásainkat. És ekkor jött a gondolat: hulladékból fogunk értéket teremteni! Nem utánzunk senkit! A magunk ötleteit valósítjuk meg. Minden egyes termékünknek saját története van, amelyek nagyon sok odafigyeléssel születtek meg. A legelső ilyen termékünk a székely szilvapálinkás üveg volt, amelyet továbbfejlesztettünk és idővel egyre eredetibb siculicum termékek láttak napvilágot. Az egyedi székely termékek előállításában szem előtt tartjuk a környezetbarát, a székely kultúra, székely gyökereink őrzését, a saját ötletek, kreatív gondolatok megvalósulását, a mindennapi életben való használhatóságot, az esztétikai élménynyújtás és fejleszthetőség gondolatát, amely a munkafolyamat alatt beépülhet a fogyatékkal élő személyek életvitelébe” – olvasható az egyesület honlapján. A kézzel díszített ajándéktárgyak és protokoll-termékek széles kínálatához pedig hozzájön még szolgáltatásként a csomagolás, feliratozás és az intermediális tevékenységek.


Ha valaki a Búzamag Védett Egységtől vásárol, segít a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű személyek munkához jutásában, a megváltozott munkaképességűek életminőségének javításában, a sérült, hátrányos helyzetűek társadalmi integrálásában, a hulladék újrahasznosításában, környezetünk megóvásában, élhetőbb Székelyföld kialakításában és gyökereink megtartásában.
Ezért vásároltunk mi is a Búzamag Védett Egység Ajándékboltjában – és nem utoljára tettük ezt.
 
Összeállította: Varga Gabriella
Fotók: Varga Gabriella és Gulyás László

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek