Képzéseink Székelyföldön a biztonságos internethasználatról

Képzéseink Székelyföldön a biztonságos internethasználatról

 

„A nagykamaszok, tinédzserek a legteljesebb mértékben privátszférának tekintik az online életüket. Nem szeretik és nem is tűrik, hogy ebbe más, főleg felnőtt és pláne idegen bármilyen szinten is belelásson. Ezért igazi kihívás ezzel a korosztállyal párbeszédet kialakítani, és eljutni oda, hogy megnyíljanak, megfogalmazzák mindazokat a problémákat, nehézségeket, gondokat, amelyekkel szembesülnek mindennapjaikban az internethasználat során. De ha egyszer kibomlik ez a zsák, akkor jönnek, mondják, kérdeznek és figyelnek a jó tanácsokra. Hiszem, hogy egy-egy ilyen sikeres beszélgetés megnyitja számukra ezt a csatornát, és így a későbbiekben maguk is elindulnak segítséget keresni, ha úgy érzik, hogy szükségük van rá. A mankót kell a kezükbe adjuk.” Koós Judit budapesti rendőrőrnagy ezekre a tapasztalatokra és elvekre építi megelőzés célzatú képzéseit, amelyeket fiatalok körében végez és amelyekkel szeptember utolsó hetében székelyföldi iskolákat, nevelőotthonokat is felkeresett.

 

Koós Judit rendőrőrnagy

 

Szervezetünk ebben az esztendőben, együttműködve az Igazságügyi Minisztériummal, többféle módon is igyekszik bekapcsolódni az áldozatsegítéssel, áldozatvédelemmel összefüggő törekvésekbe. Ennek keretében a gyergyóújfalvi születésű, Budapesten élő Koós Judit rendőrőrnagy, aki ifjúsági bűnmegelőzési tanácsadó és áldozatvédelmi referens is egyben, és aki külső szakértőként évek óta segíti az ERGO munkáját, Védd magad! Biztonság az online térben (Cyberbullying) címmel a 2018. év folyamán Budapest- és Magyarország-szerte több interaktív tudatosító előadást tartott diákoknak. „Aki nem szán kellő figyelmet a biztonsági szempontokra, könnyen áldozatul esik, áldozattá válik, de elkövetővé válni sem túl nehéz akár óvatlanságból is. Tudatos bűnözők is jelen vannak az interneten minden kategóriában, és résen kell lenni, ha nem akarunk áldozattá válni. Erre fel kell készíteni a fiatalokat, a digitális EQ számos területét meg kell ismertetni velük, hogy el tudják kerülni a bajt” – indokolta a képzés fontosságát a szakember. Nemrég Gyergyószentmiklóson a Vaskertes Általános Iskola, valamint a Fogarassy Mihály Általános Iskola, Gyergyóújfaluban pedig az Elekes Vencel Általános Iskola hetedik és nyolcadik osztályos tanulóit, Csíkszentsimonban a Szent László Gyermekvédelmi Központ és Csíksomlyón a Szent István Gyermekvédelmi Központ neveltjeit is felkereste, hogy felhívja a figyelmüket az elővigyázatosság néhány fontos szempontjára.

Kérdésünkre válaszolva Koós Judit elmondta, hogy napjainkban igencsak megsokasodtak az internet világához kapcsolódó bűnelkövetési formák. A fiatalok, áldozati és elkövetői oldalon egyaránt leginkább ennek a veszélynek vannak kitéve, a sértettek és az online bántalmazás elkövetői is többnyire ebből a körből kerülnek ki, hiszen ők a legnagyobb felhasználók, a civil világban ők vannak leginkább jelen a közösségi felületeken. „Nagyon gyorsan, néhány év alatt magasba szökött az internet elérhetősége, ezzel együtt az okos, okosabb és még okosabb telefonok, tabletek és mindenféle hordozható okoseszközök mennyisége, amelyeken keresztül az internet bármikor, bárhol elérhető. Ehhez társul a napról napra nagyobb számban megjelenő alkalmazások, változatos játékok, segítő programok serege. Minden abba az irányba mutat és taszít bennünket, hogy folyton online legyünk, mindent az internet különböző alkalmazásai révén tegyünk. Mindezek mellé nem fér bele a biztonságra figyelés is, s elegendő szabály- és korlátállítás sincs még, amely a biztonságunkat szolgálná. Csak a személyes tájékozódás, a körültekintő, figyelmes használat marad, de ez nem jön magától, ezt meg kell tanulni és tanítani. Fel kell hívni a felhasználók és túlhasználók figyelmét a sokféle biztonsági szempontra, azokra a magatartásformákra és mentalitásbeli megközelítésekre, amelyek a személyes biztonságukat és az eszközök védelmét szolgálják” – magyarázta Koós Judit. Szólt arról is, hogy miként a valós élet, úgy a virtuális világ is kitermelte a maga bűnözőit, a nagytudású, profi hekkerektől kezdve a pitiáner amatőr bűnelkövetőkig. „Ahogy változik az online világ természete, úgy változnak a bűnözői magatartásformák is. Ha egy kaput, akár törvénnyel, akár technikai megoldásokkal, bezárnak előttük, kitalálnak másikat, és mindig van, aki bedől nekik” – tájékoztatott a szakember. Tapasztalatait így összegezte: „Az internet, az okostelefon biztonságos használatának tudatosítása bőven ad feladatot. Előrerohantunk, használjuk, alkalmazzuk, élünk az online lehetőségekkel anélkül, hogy egyáltalán eszünkbe jutna, hogy van biztonsági oldala is. Ezek a szempontok csak akkor jönnek elő, ha valamilyen kellemetlenség éri a használót, ha kárvallottja lesz, nehézségei adódnak a meggondolatlan, elővigyázatlan internethasználatnak. De sokat lehet tenni azért, hogy a vétlen ember lehetőleg ne kerüljön áldozati helyzetbe” – tette hozzá. Elmondta, hogy a biztonságos internethasználat szempontjainak megismerése időigényes folyamat, körültekintést, előrelátást, empátiát és még megannyi más kompetenciát igényel. „Biztonságosinternet-oktatóként azt tartom feladatomnak, hogy mindazokat a biztonságot szolgáló szempontokat, ismereteket, jógyakorlatokat, tapasztalatokat, amelyek már rendelkezésre állnak, elvigyem, megmutassam a hallgatóságomnak. Fontos ez, mert kellő odafigyelés nélkül a felhasználó könnyen bajba sodorhatja magát, ha olyan adatot, információt oszt meg magáról, amellyel vissza tudnak élni. Sokan megteszik ezt, és hosszú évekre kiható kellemetlenség származik belőle” – fogalmazott.

Képzéseinek éppen ez a lényege: hogy rámutasson, mit tehet az ember azért, hogy ne kerüljön áldozati helyzetbe, mit tudnak tenni a gyerekek, hogyan éljék a mindennapjaikat ahhoz, hogy megóvják magukat egy-egy áldozati helyzettől. „Tapasztalatom szerint ugyanis nagyon sok esetben nem véletlenszerű, hogy valaki áldozatul esik: nemritkán meggondolatlanság, naivitás, ismerethiány, óvatlanság, emberi kicsinyesség vagy butaság vezet a kriminalizálódáshoz, tehát megfelelő felvilágosítással, figyelemfelhívással igenis tudatosabbá és ezáltal védettebbekké lehet tenni az embereket az ilyen helyzetekkel szemben. A kiskorúak-fiatalkorúak korosztálya éppen az említett tapasztalathiány, oda nem figyelés, naivitás miatt érintett. Az áldozatsegítés, ez a fajta tudatosítás számukra igazán hatékony segítséget tud nyújtani” – foglalta össze munkája lényegét Koós Judit.

A képzéseket Székelyföldön is interaktívan, kreatívan, a „megérkezem és előadok valamit” komfortzónából kimozdulva tartotta, közönségre szabottan, játékos formában, szemléltető­eszközök­kel. „A világ változásaihoz hozzá kell igazítanunk az oktatási módszereket is. Huszonegyedik századi, trendi módon, a mai igényeknek megfelelően kell eljuttatnunk ezeket a hasznos információkat az emberekhez, ahhoz, hogy kellően hatékony legyen” – hangsúlyozta.

Háttérbeszélgetésünkben kifejtette azt is: számára az lenne az ideális, ha már nem lenne rájuk, biztonságosinternet-oktatókra szükség, mert mindenki evidenciaként, az internethasználattal együtt megtanulná, megismerné a biztonsági szempontokat is, akár azért, mert a technika minden biztonsági problémát megoldana, kiküszöbölne, akár azért, mert a tudatosság, a digitális intelligencia olyan mélységű lenne minden felhasználóban, hogy nem tenné szükségessé az utólagos ismeretterjesztést. „A valóság még sokáig nem ez lesz, tehát szükség lesz az oktatókra” – állapította meg.

Végül mégiscsak annak a reményének adott hangot, hogy miközben egyre inkább teret hódít a digitális világ az oktatásban, a mindennapjainkban és a munkánkban, ezzel együtt talán sikerül megtanulnunk mindezt tudatosan használni: „Abban bízom, hogy megtanuljuk tudatosan kiválogatni, hogy csak azt használjuk, ami segít, épít, előrevisz bennünket. Hogy képesek leszünk kiszűrni azt, ami időrabló, üresjárat, viszont függőséget okoz, netán a pénzünket is viszi, és nyugalmunk, emberi kapcsolataink is megsínylik. Azt remélem, racionalizálódik, letisztul ez a mostani, még őskáosznak mondható helyzet, mindenki könnyebben boldogul majd az online világban és nagyobb mértékben érezheti ott magát biztonságban.”

Ezt próbálja előmozdítani Koós Judit, és ehhez igyekszünk segítséget nyújtani képzéseinkkel, előadásainkkal, tréningjeinkkel, foglalkozásainkkal, tájékoztató szóróanyagainkkal, kiadványainkkal, nemzetközi konferenciáinkkal és minden, erőnkhöz és lehetőségeinkhez mért mód és eszköz révén az állami áldozatsegítést támogató civil szervezetként mi is.

Varga Gabriella

Fotók: Gulyás László

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek