III. Forrás és Innováció Civil Konferencia

 

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület – Civil Közösségi Szolgáltató Központ, az
ERGO-Európai Regionális Szervezet, a Miskolci Egyetem és a Magyar a Magyarért
Alapítvány szervezi meg a III. Forrás és Innováció Civil Konferenciát.

 

A konferencia ideje: 2023. december 07. 10.00 – 16.00 óra között
A konferencia helyszíne: Benczúr Palota Kulturális Központ
                                         1068. Budapest, Benczúr u. 27.
A konferencia célja, hogy segítsünk kiszámíthatóbbá tenni a civil szervezetek működését és frissíteni, fejleszteni a szakmai és szakmapolitikai tevékenyégeiket. Szándékunk továbbá, hogy lehetőséget adjunk az ország különböző részeiből érkező civil közösségek találkozására.
Az előadások, beszélgetések témakörei:
1. Stratégiai gondolkodás a civil szektor fejlődésében
2. Együttműködések a helyi nemzeti értékeink gondozása és a közösségépítés területén
3. Mesterséges Intelligencia és digitalizáció
4. A gyermekjogi egyezmény és a gyermeki jogok érvényesítése
5. Átlátható és felelős gazdálkodás

 

Stratégiai gondolkodás a civil szektor fejlődésében
Az egyesületekre, alapítványokra általában nem jellemző, hogy gondosan megfogalmazott és rögzített több évre szóló tervek mentén működnek. Erre a civil szervezetek többségének nincs is igazán szüksége. De a szerényebb erőforrásokkal működő szervezetek életében is jelen vannak stratégiai szintű kérdések és döntések. A legfontosabb ezek közül, hogy mi a szervezet célja, mi végre van a világon. Más szektorok szereplőitől eltérően a civil szervezetek megalakítása nem tevékenységek, hanem a célok meghatározásával indul. És a szervezetek teljes működése arról szól, hogy miként teremt összhangot az alapítók/tagok meghatározott célok, valamint az őt körülvevő társadalmi, politikai, gazdasági környezetből érkező hatások között. A konferencia szeretne támpontokat adni ahhoz, hogy a szervezetek miként találhatják meg azokat az illeszkedési pontokat, amelyek segíthetik a pályázati és egyéb pénzügyi források elérését, az emberi és dologi erőforrásaik kiegészítést, az együttműködéseik építését. A témakört a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság segítségével dolgozzuk fel.

 

Együttműködések a helyi nemzeti értékeink gondozása és a közösségépítés területén

 

Az előző években a terület és vidékfejlesztés, a társadalmi felzárkózás, valamint az emberi erőforrások fejlesztése területén mutattunk be olyan lehetőségeket, amelyek érdekesek lehetnek a civil szervezetek fejlődése szempontjából. Idén a civil szervezetek kultúrában, közművelődésben és az értékeink hasznosításában betöltött szerepe kerül előtérbe. Ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy az egyesületek, alapítványok kapcsolódjanak be a helyi és nemzeti értékeink feltárásába, hasznosításába, a helyi termékek, kulturális szolgáltatások biztosításába. Külön öröm, hogy a konferencián bemutatkozik a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat, Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft és egy térségi a mindennapi gyakorlatokat ismerő civil szereplő is, a Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány.

 


Mesterséges Intelligencia és digitalizáció
A civil szervezetek részvétele a digitális világban izgalmas kérdéseket vet fel. A civil szervezetek digitális átállását nem támogatják speciális programok. Ennek ellenére mégiscsak élniük kell a digitalizáció eszközeivel, mert e nélkül nem tudnánk működni, illetve kapcsolatba kerülni az állampolgárokkal, a kormányzati és gazdasági szereplőkkel. A mesterséges intelligencia alkalmazása hasznos lehet a szűkös emberi és információs erőforrásokkal rendelkező szervezetek számára is. Képes kiváltani, pótolni hiányzó kapacitásokat. De a mesterséges intelligencia alkalmazása és általában a digitalizáció új kihívásokat is jelent. Úgy gondoljuk, a civil szektorban is nőni fog azoknak a szervezeteknek a száma, amelyek az esélyegyenlőségi, adatvédelmi vagy akár az etikai kihívások kezelését vállalják fel. A Matthias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézet segítségével a mesterséges intelligencia nevelési, oktatási célú alkalmazásával foglalkozunk. Egy céget, az Inven Kft-t (aix.hu) kértük fel a civil szervezetek működését, kapcsolatépítését segítő megoldások, alkalmazások bemutatására.

 


A gyermekjogi egyezmény és a gyermeki jogok érvényesítése

 

Jövőre lesz 35 éve, hogy 1989-ben elfogadták az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét. Több szempontból ez az egyezmény alapozta meg a magyar gyermekvédelmi törvényt is. A teljes felnőtt társadalom, benne a civil szervezetek is közösen felelünk azért, hogy a gyermekek védelemhez, gondoskodáshoz, és részvételhez fűződő jogai érvényesüljenek. A konferencián többek között azt pórbáljuk meg bemutatni és megbeszélni, hogy mennyire tudnak a civil szervezetek a gyermekeknek, különösen a gyermekkorú 14-18 év közötti fiataloknak segítséget nyújtani a jogaik érvényesítéséhez. Miként látják a civil szektor felkészültségét, alkalmazkodókészségét a gyermekek segítése, a gyermekek helyzetének megértése szempontjából. A témakör feldolgozásában a Gyermekjogokért Egyesület és a Diákközéletért Alapítvány segíti a résztvevőket.

 


Átlátható és felelős gazdálkodás
Az Állami Számvevőszék a bevételük nagyságától függetlenül – ellenőrizheti azokat a szervezeteket, amelyek közpénzt használnak fel. E szervezetek körébe tartoznak többek között azok, amelyek állami, önkormányzati, támogatásban, SZJA 1% kiutalásban részesülnek vagy közszolgáltatási szerződés keretében tevékenykednek. Az ÁSZ 2022-ben először ellenőrizte a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvény hatálya alá eső szervezeteket. Az ÁSZ öntesztek közreadásával és konzultációs alkalmakkal is segíti az egyesültek, alapítványok törvényes gazdálkodását. A konferencia az ÁSZ tapasztalatait mutatja be, illetve lehetőséget ad arra, hogy a civil szervezetek tanácsot, segítséget kérhessenek.

 

Program

10.00 - 10.05 MegnyitóProf. Dr. Horváth Zita rektor, Miskolci Egyetem

10.05 - 10.20 Köszöntők

Ékes Ilona, elnök, ERGO Európai Regionális Szervezet

Palik Zoltán szakmai vezető, Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

10.20-10.40 Stratégiai gondolkodás a civil szektor fejlődésében (a hazai civil szektor fejlődésének szakpolitikai és stratégiai csomópontjai)

Szalay-Bobrovniczky Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Miniszterelnökség.

10.40-11.00 Együttműködések a nemzeti értékeink gondozása és a közösségépítés területén

Kárpáti Árpád, megbízott vezető, Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat

11.00-11.15 A helyi értékek gondozásának és a közösségek megerősítésnek szakmai támogatása

Novák Irén, ügyvezető, Nemzeti Művelődési Intézet

11.15-11.30 A helyi értékekre alapozott gazdaságfejlesztés

Kovács István, szakmai vezető, Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány

11.30 - 11.50 Kávészünet

11.50-12.10 Mesterséges Intelligencia – lehetőségek és felelősségek a nevelés, oktatási együttműködések építése területén

Szakos Enikő, intézeti koordinátor, Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézet igazgatója MCC Tanuláskutató Intézetének

12.10- 12.30 A Mesterséges Intelligencia alkalmazások szervezetek életében (A szervezetek

működését, kapcsolatépítését segítő megoldások, alkalmazások)

Gáspár József, vezető szakértő, Inven Kft.

12.30 - 12. 50 Védelem, gondoskodás, részvétel – a gyermeki jogok érvényesítése

Dr. Benyusz Márta, elnök, Gyermekjogokért Egyesület

12.50 - 13.10 A civil szervezetek átlátható és felelős gazdálkodása

Klinga László, igazgató Állami Számvevőszék Államháztartáson Kívüli Szervezeteket Ellenőrző Igazgatóság

13.10 - 14.10 Ebéd

 

 

14.10 - 15.30 Szekció ülések:

  1. Stratégiai gondolkodás a civil szektor fejlődésében (vezeti: dr. Kecskés Péter, főosztályvezető, Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, dr. habil Gellén Márton, szakértő, ERGO Európai Regionális Szervezet)

  2. Együttműködés a helyi, területi és nemzeti értékek gondozása és a közösségépítés területén (vezeti: Kovács István, szakmai vezető, Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány)

  3. Mesterséges Intelligencia és digitalizáció a gyakorlatban (vezeti: Mezey Károly, ügyvezető, Gáspár József, vezető szakértő, Inven Kft.)

  4. A gyermeki jogok érvényesítése (vezeti: dr. Jásper András, elnök, Diákközéletért Alapítvány)

  5. Átlátható és felelős gazdálkodás a civil szervezetek körében (vezeti: Klinga László, Szele Tamás, Állami Számvevőszék)

15.30 - 15.55 Szekció összefoglaló

15.55 – 16.00 Zárszó 

 

 

 

 

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek