Ifjúsági konferencia az emberkereskedelem és prostitúció ellen

 A három nap alatt megvitatásra került az emberkereskedelem és prostitúció egyes országokban történő megjelenési módja illetőleg annak oka. Az egyes országok, kiváltképpen kontinensek között, a megjelenési módok és azok elleni küzdelemben számos eltérés volt tapasztalható, azonban a konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy mindenhol a küzdelem leghatékonyabb módja, az oktatás.

Az egyes országokról és az ott specifikus problémáról szóló előadások és az azt követő viták lefedték a modernkori rabszolgaság minden formáját. (emberkereskedelem, gyermekmunka, prostitúció, kényszerházasság, stb.) Az egyes előadások során a fiatalok bemutatták az országukban megjelenő modernkori rabszolgaság formáit, az ezt körbe ölelő társadalmi és szociális problémákat, illetőleg, hogy milyen cselekvési tervek vannak kormány és civilszervezetek szintjén. A fiatalok megállapították, hogy vannak ország specifikus problémák (kultúra, jogszabályozás) de az információhiány, oktatás hiánya és az emberek érzékennyé tételének hiánya mindenütt jelenlévő probléma.

Ennek felismeréseként ismételten kifejezésre került, hogy avilágon minden férfi és nő egyenlő és szabad. Ennek tudatában kimondásra került, hogy össze kell fogni és segíteni kell az emberkereskedelem illetőleg a modernkori rabszolgaság minden áldozatán és egyesített erővel helyre kell állítani az emberi jogokat. Ennek megvalósítása érdekében az Ifjúsági Konferencia elfogadta az alábbi nemzetközi nyilatkozatot:

  1. Azállamnak képzési programokat kell megvalósítania, különböző típusú  állami alkalmazottak részére, akik a jogalkalmazás és szociálisbiztonság területén dolgoznak.
  2. Azállamnak védenie kell az emberi jogokat, és biztosítania kell minden szükséges segítséget a prostitúció és az emberkereskedelem áldozatainak.
  3. Alapvető fontosságú,hogy az államok biztosítsanak gazdasági eszközöket a prostitúció és az emberkereskedelem konkrét és hatékony módon történő megelőzésére és megfékezésére.
  4. Létre kell hozni egymegfigyelő és / vagy riasztási rendszert a nők elleni erőszak megfékezéséhez, amely a szexuális erőszakból és ezeknők elleni médiabeli orientációjából származik.
  5. Az oktatásegy eszköz a szociális és kulturális átalakuláshoz. Ezen okból kifolyólag, egy képzési kampány létrehozása tanárok és szakemberek számára alapvető fontosságú, mivel igy tudnák megszerezni a szükséges tudást és eszközöket, hogy a fiatalok számára megfelelő ismerteket adjanak át a szexről, mert a szex széles körű és komplex terület, amelyet még nem ismernek teljesen. Ezen ismeretek hiánya, a kizsákmányolók egyik módja a felettük történő irányítás átvételére. Emellett az oktatás másik alapvető célja, hogy a fiatal férfiak ne vásároljanak szexet, mert ezzel hozzájárulnak az emberkereskedelemhez és az emberek testének áruba bocsátásához.
  6. Kiemelkedőfontosságú biztonságos szállást (védett házakat) létrehozni a veszélyeztetett nők számára, és helyet ahol megfelelő támogatást kapnak, és ahol tiszteletben tartják minden nő személyiségfejlődését.
  7. Lényeges,hogy az állam büntetesse azokat, akik szexet vásárolnak, és kriminalizálja az emberkereskedelem minden formáját. Mivel az emberkereskedelem elfogadása, bármilyen formát is öltsön, lehetővé teszi az emberkereskedők számára emberek kizsákmányolását. Nem szabad elítélni az áldozatokat, de el kell ítélni a kizsákmányolási láncot teljes egészében.
  8. Az államokat, intézményeket, a civil társadalmat és a teljes polgárságot  ösztönözni kell, hogy ígéretet tegyenek az emberkereskedelem elleni küzdelemben való  elköteleződés iránt.

 

Szerző: dr. Klemencsics Andrea

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek