Bemutattuk a TeenSTAR programot a családpasztorációs papi találkozón

A Bíró László családreferens püspök által vezetett családpasztorációs találkozón Janka Ferenc, a Veszprémi Hittudományi Főiskola teológiatanára mutatta be a Fiatalok érzelmi és szexuális nevelése című vatikáni dokumentumtervezetet – a témák kidolgozását a Laikusok, Élet és Család Dikasztériuma külső szakértők bevonásával kezdte meg. Jelenleg az anyag széles körű értékelése és véleményezése, a tökéletesítési javaslatok összegyűjtése és kiértékelése zajlik. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családbizottságának megbízásából ebben a munkában vesz részt Janka Ferenc, aki elmondta, hogy a vatikáni dokumentum összeállításának kezdeményezője a spanyolországi Szent Antal Egyetem, amelynek oktatói az országban elterjedt genderideológia ellenében dolgoztak ki szexuális, érzelmi és etikai nevelésről szóló tananyagot az iskolák számára.

A családpasztorációs találkozó bevezetőjében Bíró László püspök, az MKPK Családbizottságának elnöke Ferenc pápa idei nagycsütörtöki szentbeszédét idézve arról beszélt, hogy az evangélium hirdetőinek kulcsfontosságú magatartása az emberekhez való közelség, megszólíthatóság, ami az irgalmasság kulcsa. Ez egyben a családpasztoráció jellemzője is, elég arra gondolni, hogy Jézus Krisztus megtestesülése egy családban történt, és harminc éven át tartó rejtettséggel kezdődött. Jézus „inkulturációja” a családba a lelkipásztorokat arra kell indítsa, hogy odafigyelő, megszólítható módon legyenek jelen, tettekkel és jó szóval is, saját plébániájuk közösségében. Ez a jelenlét pedig ne mesterkélt, ne klerikális legyen, hanem az emberekhez, a családokhoz közeli.

 

A püspök azt is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi családpolitika szemléletformáló és felelős törekvései mellé oda kell állni a lelkipásztoroknak a lélekformálás erejével. „Ne fáradjunk bele a közelségbe, ami a családokkal való kapcsolatunkat jellemzi, és ne felejtsük, hogy a tárgyi tudás, az elvont igazságok továbbadása mellett figyeljünk az érzelmekre is, mert nagyon fontos az érzelmi intelligencia. Ne a válságról prédikáljunk, ne sajnálkozzunk! Az a hivatásunk, hogy a házasság örömét hirdessük” – buzdította a paptestvéreket Bíró László.

Az érzelmi intelligencia fejlesztését célzó, a családi életre és az érett szexualitásra való nevelés terén Magyarországon több kezdeményezés indult fiatalok számára egyházi körökben. A családpasztorációs konferencián Boros Annamária bemutatta a TeenStar elnevezésű német–osztrák kezdeményezésű, fiataloknak szóló szexuálpedagógiai programot.

Ahhoz, hogy valaki elfogadja a testét, el kell fogadnia, és át kell ölelnie saját termékenységét is. Azonban napjainkban sokszor nem tekintik a termékenységet természetesnek vagy nyilvánvalónak. A tipikus szexuális felvilágosító programok a termékenységet kizárandónak vagy elkerülendőnek tekintik. A legtöbb ilyen felvilágosító program nem alakít ki pozitív szemléletet a termékenységgel kapcsolatban. A TeenSTAR ennek pont az ellenkezőjét teszi: integrálja a termékenység megismerését is a szexualitás megismerésébe. Azáltal, hogy a fiatalok megtanulnak bánni a szexualitással, az egész személyiségük érettebbé válik, így sok
probléma fel sem merül, vagy megoldódik.

forrás: magyar kurír

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek