Az emberkereskedelem aktuális kérdései, különös figyelemmel a magyar helyzetre című konferenciánk telt házzal zajlott

 

 

 

 

 

 

 

Az ERGO Európai Regionális Szervezet az Igazságügyi Minisztériummal és a brit The Centre for the Study of New Security Challenges Ltd-vel társszervezésben Az emberkereskedelem aktuális kérdései, különös figyelemmel a magyar helyzetre címmel nemzetközi konferenciát tartottunk 2017. december 4-én, hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia székházában (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.).

 

Az emberi jogok, a gyermekek és ifjak, a nők és a család védelmének szolgálatában álló és az életminőséget károsan befolyásoló tényezők ellen minden lehetséges eszközzel küzdő ERGO Európai Regionális Szervezet, amint azt tíz évvel ezelőtti megalakulásakor mottójában is megfogalmazta – Felelősséggel a jövőért! –, a biztonságunkat, megmaradásunkat elősegítő törekvések felkarolásán fáradozik. Meggyőződése, hogy a hagyományos értelemben vett családnak mint a társadalom legkisebb, de alapvető egységének döntő jelentőségű a szerepe a népek, nemzetek megmaradása szempontjából. Napjainkban azonban egyre nagyobb mértékben szembesülünk a családok működését megzavaró hatások, nemritkán azokat teljesen szétziláló körülmények sokaságával. Előfordulhat, hogy egyes családok nem a nagyobb közösség által elvárt erkölcsi elvek, társadalmi elvárások szerint működnek, továbbá hogy egyes családtagok a bűnözés területére tévednek, mások bűncselekmények áldozataivá válnak.

 

Jelen konferencia az áldozattá válást állítja a figyelem középpontjába, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy az állam, illetve a civil szervezetek miként és milyen eszközökkel lép(het)nek fel ez ellen, illetve hogyan segít(het)ik a már áldozattá vált egyéneknek a társadalomba való visszailleszkedését.

 

A konferencia ezt a kérdést az emberkereskedelem problémakörén keresztül járja körül. Az emberkereskedelem nemzetközi és magyar viszonylatban is egyre gyakrabban előforduló bűncselekmény. A világban az emberkereskedelem áldozataiként számon tartott fiatalkorúak száma erősen növekszik. Az ENSZ hivatalos adatai alapján (UNODC, 2014) minden harmadik áldozat 18 évnél fiatalabb. Az emberkereskedelem áldozatává váló gyermekek legtöbbje (közel 68%) az afrikai kontinensről származik. Az emberkereskedelem áldozatait – és ebben a gyermekek és fiatalkorúak sem kivételek – szexuálisan bántalmazzák, kihasználják, szolgaként dolgoztatják, gyermekmunkára, koldulásra, kényszerítik, drogterjesztésre tanítják őket vagy szervkereskedelem áldozatai lesznek. Sok gyermek már rabszolgaként születik az eladósodott és rabszolgává lett családja révén, mint például az nemritkán a ghánai bányászkörzetekben előfordul. Mintegy 30 millió lány és fiú vesztette el a gyermekkorát a szexuális kihasználás miatt az utóbbi 30 évben. Több mint 200 millió kislány és kisfiú dolgozik embertelen körülmények között és ebből 73 millió 10 évnél fiatalabb.

 

– A fiatal lányok és fiúk a jövő jelképei, ők az emberiség életről, szabadságról szőtt álmai, éppen ezért a világ felnőtt társadalmának óriási a felelőssége abban, hogy biztonságban nevelkednek-e, az életük nyugodt körülmények között bontakozik-e ki. Ha azt látjuk, hogy nem ez a helyzet, akkor ezzel a problémával, mind többet és többet, foglalkoznunk kell – hangsúlyozza Ékes Ilona, az ERGO Európai Regionális Szervezet elnöke.

 

A december 4-i budapesti konferencia képet ad az emberkereskedelem formáinak magyarországi megjelenéséről és elterjedtségéről, és ezen belül is kiemelten koncentrál a fiatalkorúak helyzetére: vizsgálja áldozattá válásukat, a büntetőeljárás során velük szemben alkalmazandó speciális szabályokat, sértettként való megjelenésük és rehabilitációjuk kérdését. A konferencia rávilágít arra is, hogy az emberkereskedelemmel összefüggésben milyen jogszabályi és gyakorlati lehetőségek – jó gyakorlatok – vannak itthon és külföldön.

 

A tanácskozás a jelenlegi mellett a tervezett jövőbeni magyar szabályozásra is kitér: foglalkozik a 2018-ban hatályba lépő új büntetőeljárási kódex által bevezetendő új lehetőségek kérdéskörével, például a videólinkes sértetti meghallgatással. Bemutatja, hogy az áldozattá válás megelőzésében és az elkövetők felkutatásában szakmai – bűnügyi, jogi – szempontból mit jelent a nemzetközi összefogás. Körüljárja, hogy a megelőzés, a bűncselekmények üldözése, az áldozatok védelme vagy éppen a rehabilitáció terén mit tehet az állam és hogyan kapcsolódhat ehhez a civil szervezetek, egyházak tevékenysége, azaz hogyan hozhat ebben eredményt az állam, a hatóságok, valamint a civil és egyházi szféra együttműködése.

 

Dr. Martony Ágnes jogász, a brit The Centre for the Study of New Security Challenges Ltd. (CSNSC Ltd., UK) igazgatójának tájékoztatása szerint az USA-ból érkező előadók – akik saját szakmai tapasztalataik alapján beszélnek, és nem képviselnek semmilyen szövetségi vagy egyéb tagállami szervet, szervezetet vagy hivatalos álláspontot –bemutatják az emberkereskedelemmel összefüggő kérdésekre adott amerikai válaszokat, megoldásokat, elénk tárják az ottani kihívásokat. A konferencia tehát amerikai és magyar jogesetek bemutatásán keresztül kézzelfogható és hasznosítható szakmai tudást szándékozik átadni a magyar hallgatóság részére.

 

A tematikájában a megelőzés, azonosítás, referálás, reintegráció szakmai elveit követő tanácskozás a döntéshozóknak és a jogalkalmazóknak egyaránt lehetőséget adhat arra, hogy megvonhassák annak mérlegét, milyen hatékonysággal valósulnak meg az eredetileg kitűzött és elérni kívánt célok, mennyire bizonyul hatékonynak az alkalmazott eszköztár.

 

A konferencia nyelve magyar és angol, szinkrontolmácsolás biztosított.

 

A rendezvényt a Polgári Magyarországért Alapítvány is támogatja.

 

 

 

CSNSC Ltd (UK)

 

A CSNSC Ltd (UK), teljes angol nevén The Centre for the Study of New Security Challenges Limited Company, skóciai bejegyzésű brit cég, 2004-ben alakult. Magyar szóhasználattal és egyszerű tartalmi meghatározással biztonságpolitikai központnak írhatjuk le. Megalakulása óta több nemzetközi projektben vett részt, készített tanulmányokat. Ezek között megemlíthetjük például az ESA (European Space Agency) tender alapján elvégzett munkát és ehhez kapcsolódóan egy zártkörű konferencia megtartását 2014 januárjában Edinburgh-ban.

 

A CSNSC Ltd a nemzetközi projektekben való részvételen túl fontosnak tartja, hogy a nála és általa felhalmozott tudásanyag ne csak egy szűk szakértői réteg részére legyen elérhető és hasznosítható, hanem az a nagyközönség ismereteit is gyarapíthassa. Ennek jegyében 2016 novemberében nagy sikerrel rendeztük meg Edinburgh-ban The Changing Face of Confict: Modern Society and Human Values címmel egész napos nemzetközi konferenciánkat. A tanácskozást az Albertus Institute-tal közösen rendeztük, majd azt követően több előadásra is sor került a konferencia utókövetéseként. Magyar részről meghívott előadóként dr. Szenes Zoltán altábornagy, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára adott elő.

 

Tekintettel a CSNSC Ltd (UK) magyar kötődésére, úgy gondoltuk, hogy a tudástranszfert kiterjesztjük Magyarországra, mely eddig „pro-bonó” formában valósult meg.

 

A CSNSC Ltd (UK) 2015 óta kapcsolatban áll a Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karával. A kapcsolat keretében mintegy 200 nagy értékű hadtudományi, politikai, biztonságpolitikai könyvet adományoztunk a Kar, valamint az NKE könyvtára részére.

 

2016 novemberében felajánlást tettünk, hogy az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának egyik kiemelkedő tanulmányi sikereket elérő hallgatója minden évben egyéves külföldi folyóirat-előfizetést kap. Az első ilyen díjazott 2016 novemberében Orosz László elsőéves BVP mesterhallgató volt, aki a The Atlantic egyéves előfizetését kapta. A 2017. évi díjazottról a Kar Tudományos Diákkörei jelen közlemény megjelenése idején döntenek.

 

2017 év folyamán két alkalommal is előadókkal segítettük az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának tevékenységét. 2017 áprilisában két oktatási napon három előadóval és szimulációs gyakorlattal vettünk részt az NKE Erasmus Plus elnevezésű programján. 2017 júliusában az NKE által első alkalommal megrendezett Summer School egy napjának oktatásában vettünk részt három előadóval és szintén szimulációs gyakorlattal.

 

2017 decemberében két rendezvény szervezésében is érdekeltek vagyunk Magyarországon.

 

  1. december 4-én Az emberkereskedelem aktuális kérdései, különös figyelemmel a magyar helyzetre címmel rendezünk egész napos nemzetközi konferenciát az ERGO Európai Regionális Szervezettel és az Igazságügyi Minisztériummal közösen, a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával. A konferencia kiemelten kezeli a fiatalkorúak helyzetét mind az áldozattá válás kapcsán, mind a büntetőeljárás során. Az előadók elemzik a 2018-ban életbe lépő új büntetőeljárási kódex kihívásait a gyakorlat számára.

 

  1. december 5-én előadást szervezünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészeti Karán, 2017. december 7-én pedig az ELTE Állam és Jogtudományi Karán.

 

  1. december 8-án AI Forum Hungary elnevezéssel rendezünk konferenciát Budapesten, mely a mesterséges intelligencia napjainkra és jövőnkre kifejtett lehetséges hatásait kívánja bemutatni, elsőként olyan szemlélettel, hogy azon a társadalom lehető legtöbb alrendszerének képviselői jelen legyenek, és bemutassák, hogyan hat az AI abban a szektorban, amelyet képviselnek. Így kerülhet egy konferencián egy platformra a hadászati kérdéseket boncolgató előadás a design-specialistával, az orvosi, élettani és egyéb tudományos kísérleteket végzők a jogászokkal és közgazdászokkal. Kitűzött célunk, hogy együttműködés és együttgondolkodás kezdődjön ilyen vegyes rendszerben Magyarországon és hogy ne csak a konferencián előadók, hanem az ott megjelenő hallgatóság soraiból is sokan csatlakozzanak a közös gondolkodáshoz, együttműködéshez.

 

  1. november 22.

 

Dr. Martony Ágnes

igazgató

 


 

Program

9.30–9.40        Dr. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárának megnyitóbeszéde

 

Dr. Völner Pál

Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. 1962. november 30-án született Győrött. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett 1981-ben. Diplomáját 1988-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd ugyanitt 1990-ben a Jogi Továbbképző Intézet oklevelét is megszerezte. Pályáját 1988-ban az APEH Pest Megyei Adófelügyelőségén kezdte jogi előadóként. 1988-tól 1990-ig jogtanácsos volt az Eternit Vállalatnál (1990-től az Eternit Sportegyesület elnöke volt). 1990 és 1998 között Nyergesújfalun dolgozott ügyvédként, majd 2006-ig saját ügyvédi irodáját irányította. Közben 1994-től a Szamaritánus Alapítvány elnöki tisztét is betöltötte. 1998-tól 2010-ig önkormányzati képviselő volt Nyergesújfalun, 2006-tól a Fidesz Komárom-Esztergom megyei elnöke, ugyancsak 2006-tól Komárom-Esztergom Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány elnöke, a Területfejlesztési Tanács elnöke volt. Tagja volt a Közép-dunántúli Területfejlesztési Tanácsnak és az Európa Tanács Helyi és Regionális Kongresszusának. 2006 és 2010 között a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, közben 2007-től a Térségi Integrált Szakképzési Központ elnöke volt. 2010 óta országgyűlési képviselő. 2014-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára, 2014–2015-ben gazdasági bizottsági alelnök, 2015-től megyei fejlesztési biztos, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Nős, három gyermek édesapja.

 

 

  1. Az áldozattá váláshoz vezető utak és a megelőzés lehetséges alternatívái

 

 

Moderátor:    Dr. Juhász Hajnalka, az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet vezetője, főosztályvezető

 

Dr. Juhász Hajnalka

Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet vezetője, főosztályvezető. Középiskolai tanulmányait Miskolcon a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban végezte. A budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen 2005-ben jogi diplomát, majd 2009-ben az Egyesült Királyságbeli University of Leicester Egyetemen nemzetközi jogi mesteri diplomát szerzett. Szakterülete és PhD kutatási területe a nemzeti kisebbségi jogok, nyelvi jogok, külhoni szavazati jog, valamint a diaszpóramodellek nemzetközi jogi aspektusához kapcsolódik.


 


9.40–10.00      Dr. Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős  államtitkár, Igazságügyi Minisztérium: Az emberkereskedelem és azzal összefüggő jelenlegi szabályozás Magyarországon, ezzel kapcsolatos esetleges jövőbeni változások

 

Dr. Vízkelety Mariann

Az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára. Középiskolai tanulmányait 1975-ben fejezte be a Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskolában, majd 1980-ban diplomázott az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1980–1986 között a Pesti Központi Kerületi Bíróságon bíró (szakvizsga előtt fogalmazó és titkár), 1986–1988 között a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Nőpolitikai Tanács és a Családvédelmi Tanács titkára. 1989–1992 között a Budapesti 54. sz. Jogtanácsosi Munkaközösségben, majd a Budapesti 54. sz. Ügyvédi Irodában ügyvéd. 1992–1994 között a Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Kabinetirodáján dolgozott, majd 1994-től 1998-ig ismét a Budapesti 54. sz. Ügyvédi Irodában tevékenykedett ügyvédként. 1998–2002 között a Miniszterelnöki Hivatal Gazdasági- és társadalompolitikai titkárságának vezetője volt. 2002–2004 között a Miniszterelnöki Hivatal titkárságvezetője. 2004-től 2010-ig az Országgyűlés Hivatalában szakmai főtanácsadó, 2010–2012-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára. 2012–2015 között a Központi Statisztikai Hivatalban jogi és gazdálkodási elnökhelyettes. Az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkári tisztét 2015. április 1-je óta tölti be.

 

10.00–10.20                Németh Ágnes rendőr ezredes, ORFK: Az emberkereskedelem karaktere, helyzete Magyarországon, az állami fellépés keretei, lehetőségei, együttműködés a társadalom szereplőivel

 

Németh Ágnes

Rendőr ezredes. Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályát 2008 óta vezeti. Munkakörébe tartozik a bűnmegelőzési iskolai programok koordinálása, a drogprevenció, a gyermek- és ifjúságvédelem, a kapcsolati erőszak megelőzése, az online és offline életterek védelme, a megelőző lakossági vagyonvédelem és az áldozatvédelem. 1997–2008 között a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozott, ezt megelőzően a Belügyminisztériumban teljesített szolgálatot. Igazgatásszervezői és rendőrtiszti diploma birtokosa, Master fokozatát nemzetközi tanulmányokon szerezte. Munkájában tárgyalóképes angol nyelvismerete is segíti. Rendszeresen jelenik meg médiafelületeken a rendőrség képviseletében.

 

10.20–10.40                Ékes Ilona, az ERGO Európai Regionális Szervezet elnöke: A társadalom és a civil szervezetek szerepe az emberkereskedelem elleni küzdelemben

 

Ékes Ilona

Óvónő és szociális munkás. 1997-től a Magyar Katolikus Családegyesületnek alapító tagja és öt évig elnökhelyettese volt. 2000-ben 18 civil szervezet vezetőjével együtt megalapította és hat évig vezette a Magyar Asszonyok Érdekszövetségét. Országgyűlési képviselőként (2006–2014) nyolc évig az Emberjogi, Civil, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottságban, a Nőjogi Albizottságban elnökként, majd a 2010-ben alakult Nemzeti Összetartozás Bizottságában is dolgozott. Vallja, hogy a családok után a közösségek, a civil szervezetek a társadalom legfontosabb építőkövei. Az ERGO Európai Regionális Szervezetnek 2010 óta elnöke. Főbb projektjei: Nyitott szemmel az ifjúság védelmében, a gyermekbántalmazás és gyermekprostitúció ellen; Gyermekjogok, gyermek és ifjúságvédelem a V4 országokban; Aktív nőkkel az Európai Unióért; Magyar nők a nagyvilágban; Egészséges életkezdet; Kötődés az éltető erő.


10.40–11.00    Demkó Balázs szervezőlelkész: Az egyházak lehetőségei a megelőzésben és a felvilágosításban

 

Demkó Balázs

Görögkatolikus szervezőlelkész. 1967. november 3-án született Nagyváradon. Nyíregyházán szentelték pappá 1995. augusztus 6-án. Jelenleg a Miskolci Egyházmegyében szolgál. 1995–1997 között Nyíradonyban volt segédlelkész, 1997–1999 között Mezőladányban, illetve 1999–2000-ben Rudabányácskán helyettes lelkész. 2000-től 2008-ig Rakacán parókusként tevékenykedett, 2008 óta Egerben szervezőlelkész.

 

11.00– 11.15   Kávészünet

 

11.15–12.00    Richard B. Hoskins (USA): A szervezett bűnözés és az emberkereskedelem összefüggései, releváns kérdései, együttműködés a társszervek között (az előadó a saját szakmai tapasztalatait foglalja össze)

 

Richard B. Hoskins

Richard B. Hoskins szakmai életútjának első tíz évében rendőrként szolgált a Virginia Commonwealth University Police Department tagjaként, majd felvételt nyert az FBI kötelékébe, ahol további huszonkét évig különböző beosztásokban és feladatkörökben végzett nyílt, illetve fedett nyomozói tevékenységet. Szakterülete volt a szervezett bűnözés, a drogkereskedelem és az élet elleni erőszakos bűncselekmények felderítése. AZ FBI kötelékében eltöltött idő alatt globális vezetője lett az FBI Akadémia néven emlegetett (International Law Enforcement Academies, ILEAs) képzési központoknak, mely akadémiák a világ számos pontján megtalálhatóak, többek között Magyarországon, Thaiföldön, Botswanában, El Salvadorban. Mr. Hoskins mint az FBI képzési vezetője személyesen vett részt az iraki rendfenntartó erők képzési programjának kidolgozásában, majd a helyszínen a kiképzés és felkészítés gyakorlati megvalósításában. Jelenleg már nem tagja az USA szövetségi vagy tagállami bűnüldöző szervei állományának, karrierjét szakértőként folytatja más intézményekben.

 

12.00–12.15    Kérdések

 

12.15–13.30    Ebéd

 

 

  1. Az emberkereskedelem elleni küzdelem a gyakorlatban

 

Moderátor:    Dr. Martony Ágnes, a The Centre for the Study of New Security Challenges Ltd. (UK) igazgatója

 

Dr. Martony Ágnes

1988-ban végzett summa cum laude minősítéssel az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. 1990 novemberétől 1991 decemberéig Amiens-ben (Franciaország) tanult államigazgatási jogot mint a Francia Kormány ösztöndíjasa és szerzett D.E.S.S. fokozatot. 1992-ben bírói szakvizsgát tett, de nem bíróként, hanem mint gazdasági, cég- és privatizációs ügyekkel, polgári joggal, szellemi alkotások jogával foglalkozó ügyvéd folytatta pályafutását. 2005 után politikai, illetve stratégiai-szakpolitikai elemzéseket írt felkérésre. 2010-től a nagyközönség számára is ír elemzéseket a themartonyproject.com címmel fenntartott blogjában.

2004-től jár el a The Centre for the Study of New Security Challenges skót bejegyzésű brit cég egyik ügyvezetőjeként. Feladatkörébe tartozik a nemzetközi kapcsolatok építése, konferenciák szervezése, szakmai, tartalmi előkészítése és felügyelete. Kiemelten foglalkozik a magyarországi kapcsolatépítéssel. Magyarországi munkájuk eddigi legfontosabb területe a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karával való együttműködés. 2013-ban és 2014-ben meghívott előadója volt az ERGO Európai Regionális Szervezet egész napos nemzetközi konferenciáinak, 2015 óta a szervezet Hírlevelének szerkesztője. Legközelebb 2017 decemberében az AI Forum Hungary elnevezésű egész napos nemzetközi konferencián ad elő, melyet a The Centre for the Study of New Security Challenges szervez a PwC és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem támogatásával az Eiffel Palace épületében. Dr. Martony Ágnes 2015-től aktív tagja a Magyarország Barátai közösségének.

 

13.30–14.30    William Flanagan (USA): Esettanulmány a Közép-Kelet-Európában tevékenykedő nemzetközi bűnözői csoportok felderítése, elfogása és bíróság elé állítása vonatkozásában, különös tekintettel a kiskorú áldozatokra (az előadó a saját szakmai tapasztalatait foglalja össze)

 

William Flanagan

A több mint harmincévnyi szakmai háttérrel rendelkező William Flanagan a tapasztalatait többek között a United States Department of Homeland Security kötelékében szerezte, határrendészeti és vámeljárásokban részt véve. 2002 és 2008 között Bécsben az Egyesült Államok Nagykövetségén teljesített szolgálatot mint U. S. Homeland Security Deputy Attaché, később pedig mint Acting Attaché. E feladatköre teljesítése során részt vett nemzetközi jogsegélyt és együttműködést igénylő bűnesetek feltárásában, ami lehetővé tette a nemzetközi bűnözői körök felszámolását, elfogását, bíróság elé állítását és elítélését. Mr. Flanagan jelenleg már nem tagja az USA szövetségi vagy tagállami bűnüldöző szervei állományának, karrierjét szakértőként folytatja olyan intézményekben, mint a Zágrábban található RACVIAC.

 

14.30–15.00    Dr. Szabó Szonja c. r. alezredes, Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, Emberkereskedelem Elleni Alosztály: A magyar rendőrség tapasztalatai a nemzetközi együttműködés során (esettanulmány)

 

Dr. Szabó Szonja

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Emberkereskedelem Elleni Alosztályának kiemelt főnyomozója hét éve. Tizenhét éve rendőr, mindig a szervezett bűnözés elleni területen dolgozott. Hat éve az Európai Unió EMPACT projektjének (Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettség Ellen) emberkereskedelem elleni szekciójának delegált magyar tagja, két éve delegált magyar tagja a Eurojust Közös Nyomozó Csoport Szakértői Hálózatának (Eurojust JIT Networking), számos nemzetközi projekt szakmai koordinátora és résztvevője, a mindennapi életben pedig terepen dolgozó nyomozó. Rendőrtiszti és jogászi végzettséggel rendelkezik, jelenleg elsőéves doktorandusz (PHD) hallgató. Rendszeresen tart a témában előadásokat, tárgyalóképes szinten beszéli az angol nyelvet.

 

15.00–15.15    Kérdések

 

15.15–15.30    Szünet

 

III. Az emberkereskedelem és a magyar, illetve a nemzetközi jogi szabályozás

 

Moderátor:    Dr. Martony Ágnes, CSNSC Ltd (UK) igazgató

 

15.30–16.20    Hon. Richard G. Stearns (USA): Az internet fiatalokra gyakorolt hatásainak nemzetközi jogi vonatkozásai – toborzás, behálózás, nyomozás (az előadó a saját szakmai tapasztalatait foglalja össze)

 

Hon. Richard G. Stearns

Hon. Richard G. Stearns az Egyesült Államok szövetségi bírája, akit 1993-ban Clinton elnök jelölése alapján a szenátus egyhangú szavazattal választott meg. Jelenleg Bostonban a United States District Court for Massachusetts bírájaként jár el. Jogi tanulmányait a Standfort Univerity-n, majd Oxfordban végezte, később a Harvard Law School-ban folytatta. Hon. Richard Stearns bírói tevékenysége mellett szakértőként segíti a The U.S. Department of Defense, Department of State and Department of Justice munkáját, elsősorban Dél-Európára és a Közel-Keletre vonatkozó ügyekben.

 

16.20–16.40   A fiatalkorúakkal kapcsolatos magyar szabályozás kérdései, különös tekintettel a 2018-ban hatályba lépő új büntetőeljárási törvény rendelkezéseire

 

16.40–17.00    Dr. Lazáry Györgyné (Barnahus Nemzeti Tudásközpont, Szombathely): Az emberkereskedelemmel összefüggésben a rehabilitáció és áldozatsegítés gyakorlata Magyarországon, példák, jó gyakorlatok

 

Dr. Lazáry Györgyné

Igazságügyi pszichológus szakértő, gyermekklinikai szakpszichológus. Hatvanhárom éves, öt gyermek édesanyja. 2013 óta szakembertársaival azon dolgozik, hogy a Barnahus izlandi modell, a szexuálisan abuzált 18 év alatti gyermekek XXI. századi gyermekbarát igazságszolgálati modellje Magyarországon is teljes körűen bevezetésre kerüljön, a gyermekek mindenekfelett álló érdekét biztosítva. 2016. november 16. óta Szombathelyen megkezdte működését a Barnahus pilot program és a Barnahus Nemzeti Tudásközpont, melynek pszichológusa. Munkájának mottója: „A gyerekek még képesek azt gondolni, amit látnak, a felnőttek viszont gyakran azt látják, amit gondolnak.”

 

17.00–17.20    Kérdések, összegzés, zárszó

 

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek