ÁLDOZATOK NAPJA: FEBRUÁR 22.

Az európai kontinens összefogásának szép példájaként az Európai Tanács közel 30 éve, 1990. február 22-ét a bűncselekmények áldozatainak napjává nyilvánította. Magyarországon 1993-tól emlékezünk ezen a napon a bűncselekmények áldozataira.

Ennek a napnak az alkalmából tartott szakmai napot 2018. február 18-án a Miskolci Áldozatsegítő Központ is, melynek résztvevői a Központ munkatársai és egyéb szervezetek képviselői voltak.

Az Áldozatsegítő Központ már a megalakulását követő első hónapokban kiváló kapcsolatot alakított ki a hasonló területeken működő szervezetekkel, gyermekjóléti intézményekkel, rendőrkapitányságokkal, helyi önkormányzatokkal, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetével.

A szakmai nap célja az volt, hogy a különböző segítő szervezetek még inkább megismerjék egymás munkáját; hiszen eltérő szolgáltatásokkal, segítségnyújtási lehetőségekkel állnak a hozzájuk fordulók rendelkezésére; azonban az áldozatok összetett szükségletei igénylik a segítő szervezetek szakszerű együttműködését.

A nap során a résztvevőknek alkalmuk nyílt az egymás közötti tapasztalatcserére, esetmegbeszélésekre, valamint a jelzőrendszer hatékonyabb működésére vonatkozó javaslatok megosztására. A jelzőrendszer az egyének, családok szociális helyzetéről, problémáiról szóló folyamatos információáramlás, a segítségnyújtás érdekében szervezetek, intézmények, magánszemélyek között tart fenn kapcsolatot. Legfontosabb célja a problémák időben történő felismerése és azok mihamarabbi enyhítése és megoldása. 

A szakmai nap résztvevői:

 • Gellén Márton, az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Módszertani Irányításért Felelős helyettes államtitkára;
 • Ékes Ilona, az ERGO - Európai Regionális Szervezet elnöke;
 • Gúr Péter Attila, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) igazgatója;
 • Sáfrányné dr. Vörösváry Ildikó, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának vezetője;
 • Végvári Ádám, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály áldozatsegítő munkatársa;
 • Kovácsné Leskó Anna rendőr őrnagy, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója;
 • Vassné Papp Nóra, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbiztonságért és közrendért felelős polgármesteri biztosa;
 • Szathmáry-Király Ágnes, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kommunikációs referense;
 • Laboda Gizella, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének kapcsolattartója;
 • Hiripi Edina, a Női Erőforrás Család és Karrierpont szakmai vezetője;
 • Doszpoly Orsolya, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetője;
 • Barnáné Pálovics Eszter, a Miskolci Áldozatsegítő Központ áldozatsegítő munkatársa

 

Az áldozatsegítés célja továbbra is a bűncselekmények áldozatainak társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése, a bűncselekmények okozta káros hatások csökkentése. 

Azt, hogy az állami áldozatsegítésben kit tekintünk áldozatnak, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény határozza meg: a bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés sértettje mellett ide tartozik az a természetes személy is, aki a bűncselekmény közvetlen következményeként hátrányt - testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, vagyoni kárt - szenvedett el. Az áldozat fogalma tehát szélesebb, mint a sértett fogalma.

 

 

3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.

telefon: +36-46/514-756

ügyfélfogadási időpontok:

Áldozatsegítő Szolgálat:

hétfő: 9:00 – 13:00, kedd: 13:00 – 16:00, szerda: 13:00 – 17:30, csütörtök: 8:30 – 13:00

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat:

hétfő: 9:00 – 13:00, szerda: 13:00 – 17:30, csütörtök: 8:30 – 12:30

 

Áldozatsegítő Vonal (0-24):

+36-80/225-225

Kapcsolat

ergonetinfo@gmail.com
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek