EFOP-5.2.2-17-2017-00075 "TeenStar" módszertan meghonosítása Magyarországon - Program

 

Probléma bemutatása

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján, Magyarországon mintegy 150 ezer párt érint a meddőség problémája, tehát ma már minden ötödik-hatodik gyermektelen házastársi, vagy élettársi kapcsolatban jelen van a probléma. Nem sokkal jobb a helyzet külföldön sem. Nemzetközi felmérések szerint világszerte 72,4 millió párt érint a meddőség, ez a párok közel 10-25 százalékát jelenti.  A tapasztalatok szerint az esetek mintegy 40 százalékában a pár női, 40 százalékában férfi tagjának, 20 százalékában pedig mindkét félnek szerepe van a meddőség kialakulásában. Ma már minden ötödik-hatodik párt közvetlenül érinti Magyarországon a meddőség problémája a folyamatosan romló tendenciák eredményeképpen. Mindez egyszerre rontja Magyarország egyébként is kedvezőtlen népesedési mutatóit, valamint jelent egyre növekvő terhet a társadalombiztosítás költségvetésében a meddőségi kezelések költségeinek következtében. A reprodukciós egészség megőrzésében is kiemelt fontosságú a megelőzés szerepe.

 

Évente közel 10.000 19 évesnél fiatalabb lány esik teherbe Magyarországon a KSH népesség és népmozgalmi adatbázisa alapján. Az érintett lányok közel fele abortuszon esik át, míg másik fele megszüli gyermekét. A korai teherbeesés okai között megtalálhatók mind társadalmi, mind gazdasági okok. A fogamzásgátlási módszerek hiányos ismerete és a fogamzásszabályozás magas ára mellett, az elmúlt évtizedekben a szexuális élet kezdete egyre korábbi életkorra tolódott. A túl korai nemi élet számos későbbi egészségügyi problémát okozhat, az esetleges abortusz, különböző szexuális úton terjedő fertőzések későbbi meddőséget is okozhatnak.  A fiatalkorban szedett hormonális fogamzásgátló tabletták számos szakember szerint olyan hormonális környezetet hoznak létre a szervezetben, amely a későbbi gyermekvállalási időszakban gátolják a sikeres fogamzást, vagy akár teljesen megakadályozhatják azt.

 

Általában a fiatalok igen tájékozatlanok a nemi életet illetően, legyen szó akár teherbe esésről, akár betegségekről (bár az utóbbi esetében talán még rosszabb a helyzet). A kamaszok gyakran csupán az internetről szerzett, sokszor félrevezető félinformációkkal rendelkeznek. Ezt a „tudást” ezek után egymással is megosztják, gyakran tovább torzítva az amúgy is kétes információkat, míg végül egyfajta információs káosz alakul ki.

 

A tinédzserek szexuális élete itthon nemcsak a terhesség kockázata miatt, hanem sok más szempontból is ellentmondásos kérdés. Egyrészt (2013 óta) 12 éves kortól a tinik már létesíthetnek beleegyezéses alapon szexuális kapcsolatot (korábban ez a korhatár 14 év volt). A gyerekek nincsenek tisztában a szex, szerelem, intimitás, pornográfia, testiség, vonzalom közötti különbségekkel, ezért nagyobb eséllyel teszik ki magukat kockázatos kapcsolatoknak, érzelmi sérüléseknek.

Ráadásul a fogamzásgátlás különböző formáiról, a nemi úton terjedő betegségekről is csak részleges információik vannak, emiatt gyakran mindenféle védekezés nélkül, a jószerencsében bízva vágnak neki a szexuális felfedezőútnak.

Aki tizenéves korban válik szülővé, fokozottan ki van téve a legkülönbözőbb gazdasági, szociális és egészségügyi problémáknak. Tinédzser szülők esetén magasabb a csecsemőhalandóság, a koraszülés és a születési rendellenességek esélye; valamint gyakrabban előfordul bántalmazás, elhanyagolás is. Főként erre vezethető vissza, hogy nemzetközi adatok szerint a tinédzser szülők gyermekei között kétszer annyi a bűnelkövető, és háromszor nagyobb az esélyük arra, hogy maguk is fiatalon legyenek szülők.

 

Magyarországon 1995 és 2005 között csökkent, azóta stagnál a tinédzserterhességek száma. Nagyon sokat kellene tenni azért az iskolákban, a családokban és a teljes magyar társadalomban, hogy újra csökkenő tendenciát láthassunk.

 

 

Célcsoport elemzés

A fejlett országokban a fiatalok 25%-a 15 éves korában, míg további 50%-a 17 éves kora előtt átesik az első szexuális aktuson. Demográfiai jellemzőiket tekintve a fiatalkorban teherbeeső lányok nem térnek el a társadalmi átlagtól. A terhesség kimenetelét illetően azonban lényeges különbségek fedezhetők fel. A hazai és nemzetközi kutatások egyértelműen alátámasztják azt, hogy a terhesség-megszakítást elsősorban a jobb helyzetű társadalmi rétegek, illetve a tanulásban érdekeltek, motiváltak választják. Ennek fényében az abortuszon átesett lányok iskolai végzettsége megfelel az életkori átlagnak, míg azok a lányok, akik számára szocio-ökonómiai helyzetükből adódódóan sem szempont az iskolázottság, gyakrabban döntenek a gyerek kihordása mellett, és iskolai végzettségük is alacsonyabb marad. Amellett, hogy az abortusz a női szervezetben visszafordíthatatlan károkat is okozhat, a pszichikumra kifejtett hatása is jelentős. 

 

Projekt célcsoportjainak meghatározása és elemzése:

 

Közvetlen célcsoport meghatározása:

  • Programunk meghatározott céljainkhoz illeszkedően célcsoportunkba azok a Miskolcon és környékén, valamint partnerszervezeteink vonzáskörzetében élő, fiatalokkal és érintett témaköreinkkel foglalkozó szakemberek, akik várhatóan önkéntesként bekapcsolódhatnak a tervezett tevékenységeink megvalósításába.

A projektbe bevont elsősorban fiatalokkal foglalkozó szakemberek számossága ezeken a területeken a Pályázó tapasztalatai szerint 60-70 főre tehető. Ebbe beleértendőek a különböző szociális intézmények dolgozói, valamint az elhivatott civilek is. A projektből nincsenek kizárva azon szakemberek sem, akik nem elsősorban kijelölt területen végzik tevékenységüket, hiszen számukra is fontos a fejlődés lehetősége.

 

Programjaink közvetett célcsoportjai:

  • Fiatalok (12-25 éves korosztály), azon belül is kiemelten a hátrányos helyzetűek. Ők az elsajátított jó gyakorlatok, szervezési technikák révén találkoznak a projekt eredményeivel, és annak pozitív hatásaival. A projekt alatt megvalósuló tanulmányutak, a megismert jó gyakorlatok, illetve azok adaptálása segíti a társadalmi felzárkózást azon fiatalok számára is, akik ebből a rétegekből kerülnek ki. Ennek köszönhetően a programok elősegítik a társadalmi felzárkózást. A célcsoportnak jelentős igénye van a fejlesztésre, hiszen jelentős részüknek rossz kilátásai, és főleg jövőképe van.

 

  • Miskolc és valamint vonzáskörzetük lakossága, akik közvetetten hallanak a projektről (honlapon, cikkeken keresztül, vagy szájhagyomány útján), és szembesülnek annak eredményeivel. Ezeken a területeken élő valamennyi lakos beletartozik, tágabb értelemben pedig a társadalom egészének fejlődését kívánjuk előmozdítani.

 

 

A program hiánypótló ugyanis a bevont partnerszervezetek esetében ez a módszertan, tudásanyag ismeretlen, ilyen jellegű tudásátadást nem tartanak. Ezen felül az összeállított tematika egyedi, a résztvevő szervezetekkel egyeztetett, az ő igényeikhez teljes mértékig igazodik, ami még egyedibb jellegűvé teszi. A projekt munkanyelve angol és részben német, ugyanis német ajkú partnerszervezeteink segítenek számunkra, hogy elsajátítsuk a hazájukban már jól ismert, Kelet-Európában azonban még újnak számító ismereteket.

 

AZ ERGO és partnerei azért akarják megszervezni a projektet, mert úgy látják, szükség van erre a modern felfogásra, tudásra az érintett országokban is. Mind a négy országban formalizált az oktatás mind közép, mind felsőfokon, az egyedi megoldásokra ezek az oktatási rendszerek nem nyitottak, holott az igény a diákok részéről fennáll. A hiányosságot a jobb ifjúságmunkával lehet pótolni, fejlettebb módszerekkel, a formális oktatási rendszeren kívüli foglalkozások segítségével.

 

Együttműködő partnereink:

  

 

Kapcsolat

info@ergo-net.hu
1052 Budapest,
Kálvin tér 5. fszt. 8.

Facebook

Hasznos linkek

Köszönjük, üzenetét megkaptuk!

Vegye fel velünk a kapcsolatot!